O Z N A M Y

       

Stretnutie s Tatianou a Jurajom

 Téma: Bylinky - ich využitie v domácnosti

 
 

Miesto: Továrnicky park - stretnutie pri jazierku

Termín: vo štvrtok, 31. augusta 2017 o 17,30 h.  

 Program: - výroba vlastnej ústnej vody, prostriedky na výživu vlasov,

                  - cvičenie na rozbehnutie organizmu,

                  - meditácia, vizualizácia, koncentrácia,

                  - zodpovedanie otázok.    

 

Kontakt:

e-mail: juraj6406@azet.sk, mobil 0918 815 259

 

                Záujemcovia sa nahláste prosím e-mailom, alebo telefónom. Doneste si so sebou prosím karimatku,  písacie potreby, chuť a radosť meniť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Príspevok: 5 €.

 

 

Vkladaním lásky do toho, čo robíme pre druhých, prinášame všetkým, ktorí sa našej práce alebo produktu dotknú, čistú tvorivú energiu a inšpirujeme ich k ich vlastnému, lepšiemu, tvorivému začiatku.

 

 

Zásady života

          Menej vzdychaj, viac spievaj, menej k zemi, viac k nebu sa dívaj, menej sa hnevaj, viac sa modlievaj, menej plánuj, viac podnikaj, menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj, menej rozkazuj, viac blížnym slúž, menej hovor o láske, viac miluj, menej vyčítaj, viac povzdudzuj, menej sľúbuj, viac spĺňaj, menej nariekaj, viac Bohu Ďakujˇ, menej pochybuj viac dôveruj, menej posudzuj, viac potešuj, menej vrav, viac uvažuj, menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj, menej ber, viac dávaj, menej kritizuj, viac pomáhaj, menej o telesnú, viac o duchovnú krásu dbaj, menej sa chváľ, viac činom dokáž, menej o terajšie, viac o večné bohatstvo sa staraj. Kto to činí, vždy bude šťastný. A nielen deň sviatočný, ale celý jeho život bude krásny.

 

 Ahojte priatelia  a osôbky rovnako zmýšľajúce,

          Ježiš, náš učiteľ nám hovorí o troch stupňoch milosrdenstva. Prvým je milosrdný skutok akéhokoľvek druhu. Druhým je milosrdné slovo. Ak nebudeme môcť pomôcť skutkom, tak slovom. Tretím je modlitba. Ak nebudeme môcť preukázať milosrdenstvo skutkom, ani slovom, tak ešte vždy môžeme modlitbou. Modlitbou sa dostaneme aj tam, kde nemôžeme inak zasiahnúť.

 

 

              Robíme E-kurzy, kto  má záujem, môže sa v priebehu roka kedykoľvek a na ktorykoľvek prihlásiť, termín je vždy vzájomne zosúladený.   Komunikacia bude formou e-mailu, prípadne je možné dohodnúť aj osobné konzultácie. Každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend.  Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko. Bližšie info o konkrétnych kurzoch je v časti Akcie.

.