Milí návštevníci našej webovej stránky, to, že ste sem zavítali znamená, že máme niečo spoločné. Každý má svoju životnú cestu, počas ktorej potrebuje povzbudenie, iný vhľad alebo pomoc, i keď kráčať po nej musí sám. Tu je uvedených niekoľko spôsobov, ktorými pracujeme:  

terapia energiami vyšších síl svetla a Božej lásky - liečenie tela a duše energiou lásky, osobne aj na diaľku,

odstraňovanie blokov kvantovou terapiou - otvorenie liečivej sily srdca a jej využitie pre seba  a iných,

terapia čajmi a tinktúrami namiešanými  podľa Vašich potrieb, masážne oleje, elixíry, likéry...

organizovanie modlitebných stretnutí - silou spoločnej motlitby prosíme za zámer skupiny

poradenská činnosť v oblasti kvality života a zdravia - besedy, prednášky, meditácie

 

 

O Z N A M Y

       

 

Stretnutie s Tatianou a Jurajom

 Téma: Nástroj pocitu vďačnosti

 

Miesto: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch,                Bernolákova 1652, 2. poschodie /bývalý kataster/.

Termín: vo štvrtok , 18. 1. 2018 o 18 h zrušené, bude včas uvedený náhradný termín

 

Program:

       Keď sa vás zmocnia starosti, obviňujete sa, sťažujete sa alebo rozmýšľate nejakým iným negatívnym spôsobom? Negatívneho zmýšľania sa pridŕžiavame preto. že túžime kontrolovať priebeh vonkajších udalostí, ktoré, ako sme presvedčení, sa o nás vôbec nezaujímajjú. Ocitáme sa v bludisku, náš život ako keby sa zastavil, no svet naokolo plynie ďalej. Naučíme sa precítiť rôzne situácie, aby sme vedeli v dôležitých chvíľach používať svoje srdce, ktoré nám slúži ako kompas. Urobíme si z "nástroja pocitu vďačnosti" každodennú súčasť života. Niektoré časti dňa /vstávanie, chvíľka pred spaním, obedňajšia prestávka/ sa na to hodia priam ideálne.

     Dáme si najprv na uvoľnenie kratučkú meditáciu. Každý bude mať možnosť vyriešiť svoj osobný problém zameraním sa naň pomocou vďačnosti, aktívnej lásky a svojej predstavivosti. Ak to bude Božia vôľa, môžno ku konkrétnym problémom budeme počuť radu niekoho z duchovného sveta. Počas stretnutia si nájdeme čas na odpovedanie Vašich prípadných otázok.

Kontakt:

e-mail: juraj6406@azet.sk, mobil: 0918 815 259

 

             Záujemcovia nahláste sa prosím e-mailom, alebo telefonicky. Doneste si so sebou, prosím, písacie potreby, radosť a chuť meniť svoj život a život svojich blízkych. Príspevok: 5 €

 

 

P o n  u k a 

Je možné si zakúpiť elektronickú verziu našej knihy vo formáte pdf. pod názvom - Anjel mi pošepol, napíš to. Bližšie informácie o obsahu knihy sú uvedené v hlavnom menu v časti - Kniha od vyšších síl svetla a božej lásky. Cena knihy je 9,90 €. Ďakujeme. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom. Po uhradení sumy na účet číslo 

IBAN: SK08 1100 0000 0026 1771 8505  v Tatrabanke, v poznámke pre príjemcu uveďte Vaše meno a priezvisko, Vám bude zaslaná naša kniha. 

 

P o n u k a 

Kurz duchovnej alchymie1

Tvorenie vedomím

         Hmote vládne myseľ. Ešte ďaleko väčšiu silu a dosah než samotná myseľ má myseľ prepojená so srdcom. Sami môžeme ovplyvňovať náš život a našu realitu. Sily vesmíru /Vyššie sily svetla a Božej lásky/ nás pri tom nikdy nesúdia ani nekritizujú. Prijímajú nás takých, akí sme. Akú vibráciu prostredníctvom emócie vyšleme, taká sa nám vráti, tak si tvoríme svoj osud. Nedá sa netvoriť, tvoríme stále. Len mnohí zatiaľ tvoríme nevedome, ale zameraním svojej pozornosti sa staneme vedome tvorivými.

       Nie je našou prácou zapaľovať Svetlo v srdci niekoho iného. Je to na nich, ak to tak urobia. Môžeme ponúknuť iskru, môžeme ísť príkladom, ale v žiadnom prípade nie sme zodpovední za prebudenie niekoho iného.Toto je dôležité zdôrazniť hlavne v súvislosti s vašou pokrvnou rodinou.

       Nerobme to náročnejšie, ako to je. Duchovná Cesta je jednoduchá Cesta. Je to o Láske k sebe a vnútornej jasnosti. Nevyžaduje žiadne zvláštne poznanie, ani žiadné zvláštne rituály, pravidlá a metódy. Všetky veci, ktoré potrebujeme pre Náš duchovný rast sú v Nás. Treba iba nájsť pre každého človeka konkrétny jedinečný spôsob, ako ich aktivovať.

       Kurz bude prebiehať formou zažitkového cvičeni, na ktorých si prakticky prevedieme: 

- ako funguje kvantové pole,

- základné formy materializácie, 

- ako vstúpiť do svojho srdca a sídla ľudskej duše, 

- materializácia metódou 2 bodov,

 - naučíme sa vedome stanoviť pozitívny zámer, 

- naučíme sa pracovať s energiami na diaľku, 

- harmonizácia vody, 

- úprava energetických blokov v byte, dome a pod. 

 

          Kde využijeme praktické skúsenosti z kurzu: 

- osobné zdravie i zdravie svojich blízkych, 

- vzťahy v rodine, na pracovisku a pod., 

- zmena prostredia v ktorom žijeme atď. 

 

Doba trvania kurzu:  sobota od 10 h do 17 h, nedeľa od 10 h do 17 h.

Miesto: Podľa vzájomnej dohody. 

Príspevok: Podľa vzájomnej  dohody. 

 

      V prípade vážneho záujmu nás kontaktujte e-mailom, my vám poskytneme bližšie informácie o Kurze duchovnej alchymie1 -  Tvorenie vedomím. Ďakujeme. S láskou a úctou - tatiana a juraj.

 

 P r i p r a v u j e m e 

Kurz duchovnej alchymie2

Vedomé transformovanie emócií 

 

 

 

Vkladaním lásky do toho, čo robíme pre druhých, prinášame všetkým, ktorí sa našej práce alebo produktu dotknú, čistú tvorivú energiu a inšpirujeme ich k ich vlastnému, lepšiemu, tvorivému začiatku.

Niekedy život plynie ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj. Nech Vaše kroky stále sprevádza Boh otec všemohúci, nech Vám jeho svetlo stále na cestu svieti. 

S láskou, Tatiana a a Juraj