Arch. Jofiel

Archanjel Jophiel

(tiež Iophiel, Iofiel, Jofiel, Yofiel, Zophiel)

„Krása Boha“
 

Čakra : Korunná čakra, siedma
Farba : Žlto - zlatá
Chrám : Severo západ Číny,
  južne od veľkého múru,
  okolie Lančžow


 

V čom pomáha:

  • priateľstvo, pýcha
  • umelcom, umelecké projekty
  • dekorácie interierov
  • oslobodiť sa od potreby hodnotiť
  • sila rozlišovať, osvietenie
  • múdrosť, chápanie, inšpirácia, jasnozrivosť, vedomosti
  • skúšky, prípravy na skúšky
  • životné prostredie
  • poznanie, napojenie sa na svetlo
  • vyučuje vonkajšie vedomie

 

   Archanjel Jpohiel je známy ako patrón umelcov, je veľmi dobrý bytový architekt, preto by s ním mali spolupracovať hlavne odborníci na Feng Shui, architekti, návrhari. Tvorte, tvorte, tvorte.Taktiež pomáha pri skrášľovani pracovného prostredia. Pomáha nám s nápadmi a jemnou energiou nás vedie k umeleckým zámerom. Podnecuje nás k tvorivosti. Ak sa chystáte robiť jarné upratovanie, robiť v záhrade, maľovať, prestavovať, tapetovať, vešať obrazy. Dodáva nám silu, aby sme pri práci robili všetko s ľahkosťou, zábavou a hravosťou. Učí nás nerobiť si starosti, pretože tie nikomu nepomáhajú, prečo si ich teda vlastne robiť. Jophiel nám tiež pomáha v tom, aby sme mali krásne myšlienky a vedeli oceniť krásu okolo nás, vedie nás ku kráse nášho života. Čím peknejšie myšlienky, tým krajší výsledok. Je Archanjelom osvietenia a má na starosti raj, bol strážcom stromu poznania. Traduje sa, že to bol práve on, kto z raja, zo záhrady Eden, vyhnal Adama a Evu.

   Vyučuje vonkajšiemu vedomiu, prepája nás so svetlom. Odovzdáva nám dar schopnosti rozlišovania. Táto schopnosť je dôležitá pre každý duchovný vývoj, aby sme prišli na to, ako nasledovať hlas našeho vyššieho Ja, ktoré je napojené na Božské vedenie. Je zdrojom našej inšpirácie a náš sprievodca v tom, ako požiadať o informácie, ktoré získame v súlade s Božím plánom a v súlade s Božími zákonmi. Vedie nás k spoznaniu týchto Božích zákonov, aby sme ich spoznali, porozumeli im a mohli sme ich uskutočňovať. Otvára nám cestu k múdrosti srdca a duše. Vedie k záchrane ľudí z neznalosti a duchovnej slepoty. Ak sa Boh stane našou pravdou, budeme si vážiť všetko živé na tejto úžasnej planéte, ktorú si sami svojím konaním tak ničíme. Pomáha nám oslobodiť sa od vnútornej potreby hodnotiť, posudzovať, odsudzovať seba aj ostatných. Vedie nás k múdrosti, vytrvalosti, porozumeniu, inšpirácii a k dosiahnutiu osvietenia. Rozvíja všetko čo súvisí s korunnou čakrou. Napomáha pri učení sa na skúšky, snaží sa odstrániť nevedomosť v nás, v oblasti všeobecného vzdelávania. Jophiel pomáha všetkým objaviteľom,vynálezcom, výskumným pracovníkom, hľadať priekopnícke poznatky, rovnako ako aj tým, ktorí sa usilujú o potvrdenie svojich hypotéz. Vedie nás k obnove prírody, k vytváraniu harmonického prostredia, vyčisteniu našej Zeme od znečistenia a vnáša krásu do tvorenia.

   Jophiel sa v židovskej tradicií uvádza ako spoločník Archanjela Metatróna. Vedie zbor Cherubínov. Kabalisti ho považujú za strážcu trónu. Jeho starostlivosťou je taktiež podporovať a povzbudzovať kristovo vedomie celej civilizácie. Predstavuje priateľstvo, duchovnú priezračnosť, univerzálnu pravdu, vedu, silu rozlišovať, oslobodiť sa od potreby hodnotiť. Riadi zlatožltý lúč svetla a robí naše myšlienky plynulými a mäkkými. Odoberá našim myšlienkam tvrdosť, súdenie a hodnotenie. Požiadaním rozpustenia ponižujúcich myšlienok, môžeme zo seba odstrániť negatívne vzorce správania, myslenia, blokov, nezdravých praktík, ako fajčenie, alkohol, drogy.... Jophiel nám pomáha zistiť, ako tieto vzorce ovplyvnili naše zdravie a pomôže nám ich pozitívne upraviť. Keď sa dostanete s niekým do konfliktu, neviete ho vyriešiť, naučí vás pochopiť, že netreba mať dôvody na osobný hnev. Osvieti vás, aby ste videli jasne, pretože keď vidíte jasne, vidíte pravdu. Pretože bez znalosti dôvodov pravdy, budete pokračovať v tomto konflikte. Takže vám pomôže nájsť poznanie a pochopenie, to potom prináša mier.

   Pomáha nám spoznať skutočnú lásku, priateľstvo, aby sme sa pripravili k bratstvu všetkých ľudí. Tým nás vedie do nového tisícročia, pomáha nám z lásky plnými myšlienkami a múdrosťou. Učí nás všetko vidieť jasne. Pretože keď vidíme jasne, sme schopní rozumieť. A keď naozaj porozumieme, potom dokážeme získať múdrosť. Započúvajme sa do svojho srdiečka, čo v ňom rezonuje a potom príďme so svojím rozsudkom pravdy. S láskou vám posiela Božiu pravdu.

   Privolajte si Archanjela Jophiela kedykoľvek ho budete potrebovať. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje. Pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí pomyslieť alebo ho zavolať. Potom mu už treba iba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha zbaviť vás od všetkých negatívnych spomienok, vzorcov. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť zlých zlozvykov, povrchnosti, nezdravého rozumu a citov. Započúvajte sa do srdiečka, nepočúvajte rozum. Samozrejme nezabudnite poďakovať za každý dar, o ktorý požiadate.

Dantecharlie.