Arch. Uriel

Archanjel Uriel

(Auriel, El uri)

„Boží oheň“
 

Čakra : Rozdeľovacia - tretia
Farba : Zlatopurpurová
Chrám : Tatry, juh Poľska
 

V čom pomáha:


  • tvorivá sila, nová nádej, mier a kľud v duši
  • vnútorný pokoj, odblokovanie zloby a strachu
  • ukončenie vojen, bratstvo a vzájomná pomoc
  • spravodlivosť v súdnych sieňach
  • mierové riešenia problémov
  • pomoc ošetrovateľkám, doktorom, vychovávateľom, učiteľom, sudcom, sociálna sféra
  • slabosť, jarná únava
  • duchovné vedenie, božská mágia
  • počasie, blesk, hrom
  • priviesť vesmírne pravdy do pozemskej úrovne

   Archanjel Uriel je spomedzi siedmych najviac spätý so zemou. Je považovaný za najmúdrejšieho archanjela, ako starého mudrca. Osvetľuje situácie,  podáva nám prorocké informácie a varovania. Varoval Noeho pred blížiacou sa potopou. Je často identifikovaný ako cherubín a anjel pokánia. Stojí pri vstupnej bráne do Edenu s ohnivým mečom, aby zabránil vstupu tým, ktorí zabudli milovať Boha. Jeho energia je silná, posilňujúca, kľudná, usporiadáva, energetizuje. Táto energia nás čistí mentálne a emocionálne, pomáha nám transmutovať nižšiu vibračnú energiu do osvieteného duchovného pochopenia. Taktiež je majstrom materializácie a kryštalizácie. Ukazuje nám, ako možno uvádzať do súladu hmotu, bohatstvo a duchovno. Ukotvuje sily svetla, vedomie v hmote. Pretože je ochrancom hmoty, jeho energiu využívajú aj vedci k pochopeniu zákonitostí hmotného sveta. Venoval ľudstvu znalosti ako premieňať základné kovy na vzácne. Má na starosti vytváranie materiálnych štruktúr v súlade z božím plánom.

   Privádza nás k nášmu majstrovskému JA. Je hlásateľom božej pravdy a strážca veľkých zasvätení (dosiahnutie Kristovho vedomia). Pomohol prorokovi Ezrovi mystickými predpoveďami o príchode Mesiáša, ľudom odovzdal Kabalu. Vnáša svetlo do našej mysle, otvára naše srdcia, umožňuje nám riešiť problémy z inej perspektívy. Učí nás, ako treba odpúšťať a nie ubližovať. Je patrónom umenia. Pomáha nám riešiť naše nápady, kreativitu, pochopenie, úsudok, alchýmiu, astrológiu, rozdelenie moci, univerzálne vedomie.

   Archanjel Uriel posilňuje a učí schopnosti počúvať múdrosť tela a tak posilňovať harmóniu spojenia medzi jemnohmotným a hrubohmotným telom. Tým vlastne podporuje liečenie, liečiteľstvo, pretože vďaka týmto odchylkám dokážete nájsť príčinu, prečo sa v danej oblasti odchýlilo od ideálneho stavu. Ukazuje nám cestu, ako liečiť každý aspekt života, súženie, sklamanie, ako ich premeniť na víťazstvo, ako uvoľniť bolestivé záťaže a spomienky z minulosti prostredníctvom bezpodmienečného odpustenia.

   Privolajte si Archanjela Uriela, kedykoľvek potrebujete pomôcť s kompetentným rozhodnutím. Pomôže vám dohliadnuť na životné lekcie. Poproste ho, aby zosilnil svetlo vo vás a pomohol vám uskutočniť všetko v Božom súlade, nech zavládne mier vo vašej mysli, vo vašom unavenom tele. Pomôže vám s intelektuálnymi informáciami a praktickým riešením vašich tvorivých nápadov. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje, pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí naňho pomyslieť alebo ho zavolať. Potom už iba treba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha zbaviť vás všetkých spomienok na minulosť. Poproste ho aby zosilnil svojim dychom svetlo vo vašom srdiečku, roznietil lásku a oddanosť. Opakovanými apelmi môžete poprosiť o vedenie pri spôsobe myslenia.

Dantecharlie.