Arch. Zadkiel

Archanjel Zadkiel

(Satqiel, Zedekiel, Zadakiel, Sachiel, Zedekul )

„Božia spravodlivosť“
 

Čakra : Sakrálna čakra - druhá
Farba : Fialová
Chrám : Kuba, Karibik
 

V čom pomáha:

   Pôsobením Archanjela Zadkiela na nás začneme spoznávať naše utrpenie, fixáciu a prečo sme uviazli v týchto problémoch. Predstavuje vonkajšiu transformáciu nevyslobodených častí v nás a ukazuje, aké zmeny treba urobiť, aby sme nastúpili cestu k dobru a slobode. Šíri Božskú štruktúru tu na zemi v dualite. Pomáha rozvíjať najvyšší potenciál každej bytosti dokonalou formou. Pomáha nám prekročiť momentálnu štruktúru a pokročiť do ďalšej roviny (dimenzie). Je Archanjelom rastu, rozvoja každého z nás, svojho JA SOM a zavŕšenia cesty poznania. Ja som oko, ktoré hľadí do nekonečna, Ja som poznanie, ktoré tryská z Tvojho srdca a ktoré vystupuje nahor, aby premenilo všetko tmavé na čisté, žiarivé duchovné JA. Prekroč prah a osloboď sa od všetkých starostí a trápenia, vzdaj sa všetkého, na čom lipneš. Staň sa slobodným vo svojom srdci. Máš slobodnú vôľu.

   Archanjel Zadkiel, ktorý sa prejavuje ako fialový plameň, má dôležité miesto v dejinách alchýmie a chémie stredoveku. Vďaka požiaru sa alchymisti zo 16. storočia naučili, ako premeniť základné kovy na zlato. Taktiež inšpiruje k vytváraniu zákonov, pravidiel a ich pochopeniu. Jeho sila pomáha inžinierom, sudcom, politikom, vedcom, architektom. Pomáha fungovaniu našej pamäte tým, že ju posilňuje. Pokiaľ si potrebujete niečo zapamätať, alebo ste zabudli, kde ste niečo odložili, pomôže vám osviežiť pamäť.

   Keď rozprávame o transformácii na duchovnej úrovni, potom by sme nemali zabudnúť na fialovú farbu, ktorú používa práve Archanjel Zadkiel. Fialová farba je farbou transformácie. Fialový plameň, ktorým nás prečisťuje, nás zbavuje deštrukcie, karmy, strachu, negativity, hnevu, lieči, vedie k odpusteniu. Odpustenie pre niekoho z nás nie je vždy jednoduché. Treba pochopiť a rozpustiť túto nenávisť práve pomocou fialového plameňa a všetko zlé nechá odísť. Isaac Newton objavil, že lúč slnečného žiarenia, ktorý prechádza hranolom, sa rozdelí do siedmich farieb: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo karmínová a fialová. Práve fialová farba má najkratšiu vlnovú dĺžku, ale najvyššie frekvencie viditeľného svetla na farebnom spektre. Ide o prechodné vibrácie vedúce k ďalším oktávam farieb a svetla.

   Privolajte si Archanjela Zadkiela kedykoľvek máte z niečoho strach(strach je opakom lásky). Dodá vám odvahu, láskou rozpustí strach. Poproste, aby zosilnil vašu vieru a priviedol k Božskému pôvodu. V modlitbe poproste o Božskú silu, aby vás priviedla do súladu s božskou časťou a ľudskou existenciou. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje, pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí naňho pomyslieť alebo ho zavolať. Potom už iba treba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha zbaviť vás všetkých chýb z minulosti. Strach je opakom lásky, preto nás učí, ako nahradiť strach láskou. Keď potrebujete zosilniť vašu pamäť, osviežiť ju pri hľadaní strateného predmetu, je to práve on, kto vám pomôže. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť výbuchov hnevu a vyliečiť svoje srdce.

  • trpezlivosť, diplomatickosť,
  • láskavosť, posilniť pamäť,
  • premena k lepšiemu,
  • inšpirácia architektov, vedcov, hercov, inžinierov,
  • oslobodenie duše,
  • súcit, pripustenie si zmeny,
  • šťastie, radosť, odpustenie, oslobodenie duše,
  • spravodlivosť, milosrdnosť,
  • rozpustenie negatívnych vlastností a spomienok,
  • vypracovanie zákonov, pravidiel, obchodné a mierové dohody

Dantecharlie.