Odkazy 

5.8.2017 11,20 Odkaz od Ježiša

          Keď človek prichádza na svet. Teší sa i plače. Teší sa na to, čo sa naučí, čo pozná, spoznáva nepoznané, spoznáva seba a tým všetkých vôkol seba. Plače, že sa lúči od svetla. Ale prečo? Prečo plače? Vari Otec mu dal zákaz a príkaz viac svetlo, v svetle nebudeš, vrať sa až dozrieš?

          Nie je to všetko v hlavách, v myšlienkach, vo vzorcoch. Všetko je v ľuďoch a o ľuďoch. Prečo sa trápiť, ak máš vieru, máš silu, ak máš silu, máš zdroj energie, tak o čom to teda je – o tebe človeče. Preber sa, neber a nepreberaj na svoje plecia starosti, problémy iných. Vieš tak, ako ja, že ja a Otec sme Jedno, Jedno telo, Jedna duša, sme zdroj a podstata celého ľudstva. Prečo sa obraciaš na ľudí a nie na mňa a môjho otca. Kto je viac? Vari človek je viac ako Otec? Pamätaj si. Nik nepríde do kráľovstva Otca môjho bez skúšok. Každý deň máš určité druhy situácie a je len na tebe, ako s tým prechádzaš, čo s tým urobíš.

          Pamätaj si, si žiak. Učíš sa. Ako rastieš, zvládaš učivo, ideš z nižšej do vyššej triedy. Tak prečo sa trápiť?

          Povedz si v tichosti pre seba a ja sa ti odvďačím, ako - nuž sám uvidíš.

          Pane, ďakujem ti, za krásne ráno, nový deň, nové príležitosti, nové skúšky. Viem, keď verím v teba, moja sila je viacnásobená. Ďakujem ti za tvoje milosrdenstvo, za tvoje podobenstvo. Amen.

          Povedz akokoľvek, ale povedz srdcom, dušou, nikdy sa nehraj na mačku a myš, nikdy nevieš, kedy sa do vlastnej pasce chytíš. 

17. 9. 2017 14,25 h, Archanjel Gabriel

          Ak máš v sebe pokoj a pokoru – Čoho sa máš báť? Vari Boha Otca, vari mňa. Nie. Teda, koho sa máš báť? Vaše pocity, vaše emócie, vaše zdravie je len a len na vás. Ako naložíte s vašim životom? Môžete ho prežiť v modlitbe a aj tak nič nepochopíte. Modlitba bez skutkov je ako plánka. Planá jabloň, je to tak.

          Môžeš meniť svet, ale najskôr zmeň seba. Nemôžeš očakávať zázraky v pozemskej sfére, ale môžeš zázraky robiť v pozemskej sfére. Je ľahko veriť v Nebo a hovoriť Peklo. Je ľahšie vidieť iných ako seba a tak nemravne a sklesle. Ľudia ako často pochybujete, spochybňujete, polemizujete, filozofujete, o čo lepšie je byť tichý a pokorný. Veľa z vás rozpráva, hovorí a hovorí o čom? O ničom. O ničom podstatnom, sú to nepodstatné veci, z ktorých nič múdre a vzácne nevzíde. 

          Vážte si Boha, vážte si Otca, vážte si seba. Nedajte sa s nikým zmanipulovať, ale pozor, aj vy nemanipulujte iných. Nechajte ich rozhodnutia na nich. Je to ich cesta, nie vaša. Vážte a zvažujte slová, nie zlosť, nenávisť, povyšenosť, ale láskavosť a porozumenie. Nie vždy, keď si myslíme, že radíme, skutočne radíme. Vždy nám Boh dá znamenia, že je s nami po všetky dni nášho života. Ťažko sa človek lúči so všetkým čo mal rád, no ak v srdci lásku nosí. Čoho sa má báť?

        Teraz vám dám krátku no účinnú modlitbu vo chvíľach nepokoja, nekľudu, rozptýlenej mysle. Vyznaj Krédo viery: Verím, Otče Náš, Zdravas. Sláva Otcu, Anjel pána,

3 x 33 - Boh Otec, Syn Boží, Duch Svätý zmilujte sa nado mnou. Amen.

Ak budeš sa modliť s láskou v srdci, čistým srdcom. Uvidíš sám na sebe zmeny.

         Nech ťa žehná ruka Božia, nech pri tebe stojí Syn Boží, nech cez teba prúdi Duch Svätý. Amen.

                                                                                                                 Archanjel Gabriel