Anjelska energia

         Anjelská energia je nádherné a príjemné teplo je to tok energie lásky.  Pri liečení mi pomáhajú Anjeli a Archanjeli. Mnoho krát mám odkazy, ktoré postupne lúštim a až s odstupom času pochopím ich odkaz. Cez ich šifrované odkazy naberám nové vedomosti. Uvádzam pár citátov:

 

Každú bytosť viď ako boha a tak sa k nej správaj, ako by to bolo to najcennejšie, čo na svete je. V rukách máš energiu, v hlave múdrosť poznania, v srdci vesmír a lásku.

 Múdrosť je svetlo v tme nevedomosti, je to dar ľudstvu, aby pochopilo, že ako málo stačí ,aby skĺzlo na jednu alebo druhú stranu. Lietaš ,beháš, dýchaš, učíš sa, je to prirodzené.

 Nelievaj vodu do studne, ktorá nemá prameň.

 Mnohý sedia pri studni a nevedia sa napiť čistej vody.

 Niekedy je to krásne keď osôbka, ktorej je pomáhané, povie :,,je mi úžasne, cítim pokoj, harmóniu a uvoľnenie“ to cíti tú anjelskú lásku, ktorou ju obklopia Anjeli a Archanjeli.

 Anjeli sú bytosti svetla a jemnej energie, ktorú málokto z nás ľudí dokáže vidieť ale ak sa nastavíme na správne frekvencie dokáže každý jednotlivec precítiť ich energiu lásky.

 

Bytosti lásky    

 

Anjeli a Archanjeli a sprievodné osoby sú bytosti, ktoré pomáhajú ľudom, pri zvládnutí rôznych úloh a pri našom rozvoji. Ich sféra je naplnená svetlom a láskou a nádhernými farbami, harmonické vibrácie šíriace pokoj.

 Je to astrálny svet bytostí, ktorý môžeme prosiť o pomoc. Každému sa prihovárajú Anjeli, ale nie každý ich počuje. Anjeli majú svoje úlohy a plnia ich s najvyššou úctou a láskou. Milujú nás, chránia a  snažia sa nás viesť. Nemajú trvalú podobu, každý ich môže vidieť v inej forme. Vidia ich s krídlami, s ľudskou podobou, svetelná žiara. Môžu byť súčasne na viacerých miestach.

 Anjeli boli aj v Atlantíde, kde tvorili obyvateľstvo. Vo vyše 130 jaskyniach západnej Európy môžeme nájsť 10-15tis. rokov staré nástenné kresby bytostí s mystickou gloriolou nad hlavou s alegorickými krídlami.  Éterické bytosti sprostredkujúce kontakt medzi človekom a Bohom sú súčasťou všetkých troch hlavných náboženstiev: judaizme, kresťanstve i  v islame, teda vo všetkých časoch a všetkých náboženstvách sa objavujú nádherní poslovia zo svetelných ríši.

 Precítenie je rôzne, kto nemá čisté svedomie a čisté srdce cíti vnútorný nepokoj, strach, keď stretne svetelnú bytosť. Osoba pripravená na stretnutie s anjelmi cíti obrovskú lásku, pokoj harmóniu, u niekoho začnú z očí tiecť slzy, pôsobia očistne.

 

Anjeli Strážny

 

Sú nám pridelený počas nášho života. Väčšinou sú dvaja a viac. Jeden pomáha pri rozhodnutiach, druhý upokojuje keď sme smutní, sklamaní a utešuje nás. Anjeli nás majú viesť k pozitívnym myšlienkam. Nemôžu ale priamo vplývať na náš rozum a ani na našu vôľu. Do cesty nám postavia občas prekážky keď kráčame nesprávnym smerom, aby sa naša duša vyvíjala. Pomáhajú nám aj v hodine smrti.

 Ak sa cítite niekedy sami, nie ste sami ,pretože je pri vás váš anjel strážny.

Slovo Anjel pochádza z gréckeho slova ,,angelos“ znamená to ,,posol.“ Anjeli boli stvorený skôr ako človek. Anjeli nemajú ľudské nedostatky. Tvoria most medzi nebom a zemou.

Keď som sa pýtala ktorý Anjel stojí pri mne bolo mi hlasom Anjela povedané: stoja pri tebe traja ,,Anjel Božej Milosti, Anjel Spravodlivosti, Anjel Lásky a Milosrdenstva.“Ak sa pýtate koľko Anjelov je pri Vás,  môžete sa to dozvedieť aj formou meditácie. V meditácii môžete aj stretnúť svojho sprievodného Anjela.

 

 

Proste a dostanete;
hľadajte a nájdete;
klopte a bude vám otvorené.
Lebo každý, kto prosí, dostane;

 

a každý kto hľadá nájde;
a kto klope, bude mu otvorené.