Pre inšpiráciu uvádzam niekoľkých archanjelov, i to ako nám môžu pomáhať na našej pozemskej ceste.

Archanjel Gabriel

(Gavriel, Gabrielus, Jibrīl, Jibrail)

„Boh je moja sila“
 

Čakra : Koreňová čakra, prvá
Farba : Biela
Chrám : Štát Kalifornia,
  medzi Sakramento a horou Shasta
 

V čom pomáha:   Archanjel Gabriel má na starosti zem, vládne sile mesiaca, preto má na starosti aj príliv a odliv. Je vlastne ako jediný z archanjelov, ktorý zodpovedá ženskej časti bytosti. Jeho energia je veľmi podobná energii Matky Márie. Kto chce túto energiu pocítiť, musí sa vzdať akéhokoľvek odporu vo svojom srdci (smútok, nenávisť, zlosť, zúfalstvo, bolesť). Keď začne táto čistá energia vychádzať z nášho srdca von, začnú sa objavovať jemné ženské časti našej bytosti. Objavuje sa všade tam, kde ide o oslobodenie a naplnenie ženskej časti bytosti. Pokiaľ sa budete pýtať sami seba, čo znamená slovo „Matka“, s ktorým sa tam veľmi často stretávame, nuž preto, že je ženskou časťou Boha a patrí jej veľmi veľká úcta a rešpekt. Keď prídete a spoznáte to, že Matka a Otec sú jedno, prídete k veľkému poznaniu. Veľmi často býva zobrazovaný ako drží v ruke ľaliu, symbol čistoty a pravdy. No kreslia ho aj ako Božieho posla, ktorý drží v ruke brko a atrament. Týmto poslom v skutočnosti je, osvetľuje tajomstvo týkajúce sa našich reinkarnácii. Zvestuje pred narodením ich poslanie v tom živote, ktorý idú prežiť, taktiež im povie, čo v prípade splnenia poslania dostanú, aké dary. Pomáha nám vravieť pravdu s úprimnosťou a otvorenosťou, zvyšuje k tejto pravde rešpekt, pomáha nám viesť sa vnútorným hlasom a intuíciou.

   Vedie dúfajúcich rodičov k počatiu svojho dieťaťa, a taktiež sprevádza pri adopcii. Pomáha rodičom pri výchove ich detí. Ak sú rodičia citliví a vcítia sa do dieťaťa, prídu na to, čo v skutočnosti potrebuje, ukáže nám samo, akým smerom by sa chcelo uberať podľa svojej vlastnej vôle, nie podľa našej. Stará sa o to, aby uchránil v nás to, čo je v nás prirodzené a čisté. V každom z nás sa neopakovateľným spôsobom prejavuje Boh. Zmyslom života každého človeka je zviditeľniť čistý obraz Boha a stať sa tým človekom, ktorým v hĺbke srdca v skutočnosti sme. Žijem tu pre poslanie, ktoré nám zvestoval Archanjel Gabriel, toto poslanie za nás nemôže nikto naplniť, iba my sami. Zvestuje posolstvá tým, ktorí sú ochotní počúvať svoje vyššie JA, spojené s Bohom, aby sme sa naučili rešpektovať svoju vlastnú podstatu. Je tým, ktorý prináša dobré správy, zdravý rozum a božský súcit. Je Archanjelom radosti a pravdy.

   V kresťanskej tradícii sa Archanjel Gabriel uznáva ako posol Boží, preto ho považujú za svojho patróna práve profesie ako televízia, rádio, telekomunikácie, diplomacia. Ďalej pomáha hercom, obchodným agentom, hudobníkom, tanečníkom, reportérom, novinárom, textárom, spevákom. Je patrónom všetkých komunikačných technológii. V novom zákone sa uvádza ako ten, čo sa zjavil Zachariášovi a povedal mu o narodení jeho syna Jána Krstiteľa (predchodca Ježiša Krista, matka Alžbeta), taktiež oznámil Panne Márii o narodení Krista (počne z Ducha Svätého a porodí Syna Najvyššieho a Spasiteľa sveta). Taktiež bol tým, ktorý nadiktoval Mohamedovi duchovný text islamu Korán. V starom zákone sa spomína, ako postavil spadnutého Daniela a prorokoval mu o príchode Mesiáša.

  Privolajte si Archanjela Gabriela kedykoľvek potrebujete uvoľniť moc, silu k transformácii, harmonizácii, očiste, liečbe. Dodá vám lásku, zaistí vašu silu. Poproste, aby otvoril vaše tvorivé cesty, aby ste získali tú správnu inšpiráciu, čiže to správne vedenie. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje. Pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí pomyslieť alebo ho zavolať. Potom mu už treba iba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha otvoriť vašu myseľ k realizácii ordinálnych nápadov. Keď potrebujete poradiť pred začiatkom nejakého umeleckého projektu, diela, je to práve on, kto vám pomôže. Poproste ho aby vás naučil byť pokornými služobníkmi.

 • nádej, vzkriesenie, odpustenie, zrodenie
 • pri adopcii dieťaťa, plodnosti a počatí, pomáha nám liečiť aj naše vnútorné dieťa
 • vyššia úroveň vedomia, cesta späť ku svetlu
 • projekty spojené z umením
 • ochranca pravdy a Božský posol
 • ukáže vám plán vášho života
 • naplnenie sa šťastím, radosťou, tvorivosťou
 • stanovenie si nových cieľov
 • beznádej, depresie, zmena deštruktívnych vzorcov
 • pomáha pochopiť sny, mentálne obrazy, vízie

Dantecharlie.

Archanjel Zadkiel

(Satqiel, Zedekiel, Zadakiel, Sachiel, Zedekul )

„Božia spravodlivosť“
 

Čakra : Sakrálna čakra - druhá
Farba : Fialová
Chrám : Kuba, Karibik
 

V čom pomáha:

   Pôsobením Archanjela Zadkiela na nás začneme spoznávať naše utrpenie, fixáciu a prečo sme uviazli v týchto problémoch. Predstavuje vonkajšiu transformáciu nevyslobodených častí v nás a ukazuje, aké zmeny treba urobiť, aby sme nastúpili cestu k dobru a slobode. Šíri Božskú štruktúru tu na zemi v dualite. Pomáha rozvíjať najvyšší potenciál každej bytosti dokonalou formou. Pomáha nám prekročiť momentálnu štruktúru a pokročiť do ďalšej roviny (dimenzie). Je Archanjelom rastu, rozvoja každého z nás, svojho JA SOM a zavŕšenia cesty poznania. Ja som oko, ktoré hľadí do nekonečna, Ja som poznanie, ktoré tryská z Tvojho srdca a ktoré vystupuje nahor, aby premenilo všetko tmavé na čisté, žiarivé duchovné JA. Prekroč prah a osloboď sa od všetkých starostí a trápenia, vzdaj sa všetkého, na čom lipneš. Staň sa slobodným vo svojom srdci. Máš slobodnú vôľu.

   Archanjel Zadkiel, ktorý sa prejavuje ako fialový plameň, má dôležité miesto v dejinách alchýmie a chémie stredoveku. Vďaka požiaru sa alchymisti zo 16. storočia naučili, ako premeniť základné kovy na zlato. Taktiež inšpiruje k vytváraniu zákonov, pravidiel a ich pochopeniu. Jeho sila pomáha inžinierom, sudcom, politikom, vedcom, architektom. Pomáha fungovaniu našej pamäte tým, že ju posilňuje. Pokiaľ si potrebujete niečo zapamätať, alebo ste zabudli, kde ste niečo odložili, pomôže vám osviežiť pamäť.

   Keď rozprávame o transformácii na duchovnej úrovni, potom by sme nemali zabudnúť na fialovú farbu, ktorú používa práve Archanjel Zadkiel. Fialová farba je farbou transformácie. Fialový plameň, ktorým nás prečisťuje, nás zbavuje deštrukcie, karmy, strachu, negativity, hnevu, lieči, vedie k odpusteniu. Odpustenie pre niekoho z nás nie je vždy jednoduché. Treba pochopiť a rozpustiť túto nenávisť práve pomocou fialového plameňa a všetko zlé nechá odísť. Isaac Newton objavil, že lúč slnečného žiarenia, ktorý prechádza hranolom, sa rozdelí do siedmich farieb: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo karmínová a fialová. Práve fialová farba má najkratšiu vlnovú dĺžku, ale najvyššie frekvencie viditeľného svetla na farebnom spektre. Ide o prechodné vibrácie vedúce k ďalším oktávam farieb a svetla.

   Privolajte si Archanjela Zadkiela kedykoľvek máte z niečoho strach(strach je opakom lásky). Dodá vám odvahu, láskou rozpustí strach. Poproste, aby zosilnil vašu vieru a priviedol k Božskému pôvodu. V modlitbe poproste o Božskú silu, aby vás priviedla do súladu s božskou časťou a ľudskou existenciou. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje, pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí naňho pomyslieť alebo ho zavolať. Potom už iba treba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha zbaviť vás všetkých chýb z minulosti. Strach je opakom lásky, preto nás učí, ako nahradiť strach láskou. Keď potrebujete zosilniť vašu pamäť, osviežiť ju pri hľadaní strateného predmetu, je to práve on, kto vám pomôže. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť výbuchov hnevu a vyliečiť svoje srdce.

 • trpezlivosť, diplomatickosť,
 • láskavosť, posilniť pamäť,
 • premena k lepšiemu,
 • inšpirácia architektov, vedcov, hercov, inžinierov,
 • oslobodenie duše,
 • súcit, pripustenie si zmeny,
 • šťastie, radosť, odpustenie, oslobodenie duše,
 • spravodlivosť, milosrdnosť,
 • rozpustenie negatívnych vlastností a spomienok,
 • vypracovanie zákonov, pravidiel, obchodné a mierové dohody

Dantecharlie.

Archanjel Uriel

(Auriel, El uri)

„Boží oheň“
 

Čakra : Rozdeľovacia - tretia
Farba : Zlatopurpurová
Chrám : Tatry, juh Poľska
 

V čom pomáha:

 

 • tvorivá sila, nová nádej, mier a kľud v duši
 • vnútorný pokoj, odblokovanie zloby a strachu
 • ukončenie vojen, bratstvo a vzájomná pomoc
 • spravodlivosť v súdnych sieňach
 • mierové riešenia problémov
 • pomoc ošetrovateľkám, doktorom, vychovávateľom, učiteľom, sudcom, sociálna sféra
 • slabosť, jarná únava
 • duchovné vedenie, božská mágia
 • počasie, blesk, hrom
 • priviesť vesmírne pravdy do pozemskej úrovne

 

   Archanjel Uriel je spomedzi siedmych najviac spätý so zemou. Je považovaný za najmúdrejšieho archanjela, ako starého mudrca. Osvetľuje situácie,  podáva nám prorocké informácie a varovania. Varoval Noeho pred blížiacou sa potopou. Je často identifikovaný ako cherubín a anjel pokánia. Stojí pri vstupnej bráne do Edenu s ohnivým mečom, aby zabránil vstupu tým, ktorí zabudli milovať Boha. Jeho energia je silná, posilňujúca, kľudná, usporiadáva, energetizuje. Táto energia nás čistí mentálne a emocionálne, pomáha nám transmutovať nižšiu vibračnú energiu do osvieteného duchovného pochopenia. Taktiež je majstrom materializácie a kryštalizácie. Ukazuje nám, ako možno uvádzať do súladu hmotu, bohatstvo a duchovno. Ukotvuje sily svetla, vedomie v hmote. Pretože je ochrancom hmoty, jeho energiu využívajú aj vedci k pochopeniu zákonitostí hmotného sveta. Venoval ľudstvu znalosti ako premieňať základné kovy na vzácne. Má na starosti vytváranie materiálnych štruktúr v súlade z božím plánom.

   Privádza nás k nášmu majstrovskému JA. Je hlásateľom božej pravdy a strážca veľkých zasvätení (dosiahnutie Kristovho vedomia). Pomohol prorokovi Ezrovi mystickými predpoveďami o príchode Mesiáša, ľudom odovzdal Kabalu. Vnáša svetlo do našej mysle, otvára naše srdcia, umožňuje nám riešiť problémy z inej perspektívy. Učí nás, ako treba odpúšťať a nie ubližovať. Je patrónom umenia. Pomáha nám riešiť naše nápady, kreativitu, pochopenie, úsudok, alchýmiu, astrológiu, rozdelenie moci, univerzálne vedomie.

   Archanjel Uriel posilňuje a učí schopnosti počúvať múdrosť tela a tak posilňovať harmóniu spojenia medzi jemnohmotným a hrubohmotným telom. Tým vlastne podporuje liečenie, liečiteľstvo, pretože vďaka týmto odchylkám dokážete nájsť príčinu, prečo sa v danej oblasti odchýlilo od ideálneho stavu. Ukazuje nám cestu, ako liečiť každý aspekt života, súženie, sklamanie, ako ich premeniť na víťazstvo, ako uvoľniť bolestivé záťaže a spomienky z minulosti prostredníctvom bezpodmienečného odpustenia.

   Privolajte si Archanjela Uriela, kedykoľvek potrebujete pomôcť s kompetentným rozhodnutím. Pomôže vám dohliadnuť na životné lekcie. Poproste ho, aby zosilnil svetlo vo vás a pomohol vám uskutočniť všetko v Božom súlade, nech zavládne mier vo vašej mysli, vo vašom unavenom tele. Pomôže vám s intelektuálnymi informáciami a praktickým riešením vašich tvorivých nápadov. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje, pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí naňho pomyslieť alebo ho zavolať. Potom už iba treba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha zbaviť vás všetkých spomienok na minulosť. Poproste ho aby zosilnil svojim dychom svetlo vo vašom srdiečku, roznietil lásku a oddanosť. Opakovanými apelmi môžete poprosiť o vedenie pri spôsobe myslenia.

Dantecharlie.

Archanjel Samuel

(Jahoel, Kemuel, Khamael, Qemuel, Seraphiel, Shemuel, Shemael)

„Ten, ktorý vidí Boha“
 

Čakra : Srdcová, štvrtá
Farba : Ružová
Chrám : Sant Louis, štát Missouri 

V čom pomáha:

 • vo vyhľadávaní spriaznených partnerov
 • udržovanie svetového mieru
 • dôvera, nádej, láska, súcit, radosť, kreativita
 • zmysel života, odpustenie
 • zbavenie sa egoizmu, nespokojnosti zo sebou samým
 • ochraňuje od klebiet,
 • napravenie pokazených vzťahov
 • hľadanie práce
 • pomáha nájsť stratené veci
 • svetový mier,
 • pomáha liečiť zlomené srdce

 

   Archanjel Samuel je prejavom božej krásy v hmote. Predstavuje žiarenie magnetickej sily Ružového plameňa Božej Lásky. Reprezentuje Ducha svätého pre Zem, pomocou trojplameňa, ktorý je umiestnený v každom z nás. Vôľa – Múdrosť – Láska. Ružovo – zlato – modrá farba. Je jedným z hlavných archanjelov, považujú ho za silného vodcu anjelov „mocností.“ To sú anjeli, korí majú na starosti ochranu sveta pred hrôzou a nízkymi energiami. Pomáha každému prijímať sa takým, aký v skutočnosti je. Učí nás milovať všeobjímajúcou láskou. Jeho energia otvára vedomie všetkému, čo nám prináša radosť, nehu, krásu, harmóniu a pomáha nám v sebe objaviť Božskú dokonalosť. Táto jemná energia je veselá, ľahká, mäkká, zdravá, učí nás radosti zo života, smiať sa, tancovať, hrať sa, mať v hlbokej láske celý svet. Učí nás milovať naše vnútorné dieťa, aby sme s ním komunikovali. Posúva nás do kontaktu aj s deťmi, aby sme sa naučili vnímať ich energiu. Aby nás naučil znovu vnímať svet v tej kráse a bezstarostnosti, aký v skutočnosti je. Táto hravosť nám znovu navráti radosť do života, obnoví v nás tvorivé sily. Tým sa začne náš život stávať plnším a bohatším.

   Hlavnou úlohou ružového plameňa je naučiť nás bezpodmienečnej láske, starostlivosti, pozornosti, vrúcnosti. Je tiež farbou ženskej intuitívnej energie, prebudenia a prostriedkom proti strachu. Pomáha nám pri extrémnych problémoch s materiálnymi vecami. Vedomým používaním ružového plameňa nás vedie k materiálnej pomoci, ktorá sa vzťahuje predovšetkým na núdzové stavy, ktoré sa vyskytujú v každodennom živote okolo nás.

  Archanjel Samuel nás vedie k tvorivému písaniu, herectvu, maľovaniu, pomáha nám vyzdvihnúť kreatívne vlohy, ktoré sú ukryté v každom z nás. Potom sa náš život stáva bohatším a plnším. V neposlednej miere podporuje vývoj duše. Otvára vedomie krásy, nehy. Pomáha nám taktiež pri modlitbách, speve, tanci.

   Pomáha nás chrániť od všetkého negatívneho, úsudkov, učí nás ako vidieť neviditeľné. Ak ho požiadame, ukáže nám ako si môžeme odčiniť zlú karmu, nielen z tohto, ale aj z minulých životov. Pokiaľ sa zbavíme starých vzorov, ukáže nám ako naplniť tieto miesta novou energiou, tak aby sme sa zase dostali do harmónie. Každý z nás má v sebe hlboký potenciál, ktorý rozvíja a učí ho rásť. Naberáte skúsenosti z tohto sveta duality – dobra a zla, lásky a nenávisti, nenásilnosti a veľkorysosti. A záverom máme každý v sebe ten dar a to slobodnú vôľu sa rozhodnúť. Čo si zasejeme, to aj zožneme. Môžeme si vybrať ako budeme svoj život žiť, či to bude z láskou a radosťou, alebo nenávisťou a smútkom. Naučte sa v prvom rade milovať sami seba, pretože až potom budete rozdávať lásku zo seba a tým budete milovať ostatných. Harmonizuje vzťahy všetkého druhu.

  Privolajte si Archanjela Samuela kedykoľvek potrebujete riešiť veci s láskou. Dodá vám odvahu, zaistí vaše milujúce myšlienky, ktoré je treba v danej situácii použiť.. Poproste aby zosilnil vašu vieru v Božskú lásku, často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje. Pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí pomyslieť alebo ho zavolať. Potom mu už treba iba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha vám oslobodiť sa od klebiet, nepochopenia, ochráni vás od zloby.. Keď potrebujete poradiť s priateľstvom, láskou, napravením pokazených vzťahov, pri hľadaní novej práce a stratených vecí, je to práve on kto vám pomôže.

Dantecharlie.

Archanjel Michael

(hebr.Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il, Mikal, sv. Michal)

„Kto je taký ako Boh“
 

Čakra : Hrdlová čakra
Farba : Belaso – modrá
Chrám : Banff, Kanada
V čom pomáha:

 • ochrana
 • získanie odvahy, sebavedomia
 • spravodlivosť, pravdivosť
 • navedenie na správnu cestu
 • autorita
 • získanie energie a vitality
 • vyslobodenie
 • dôvera v Boha a v božiu jednotu
 • získanie motivácie
 • vyčistenie priestorov

  Archanjel Michael je vodcom archanjelov. Je neobyčajne vysoký a pekný, nosí meč, aby nás oslobodil od nástrah strachu. Je najbližšie stojaci k Bohu, zároveň najbližšie stojaci k ľuďom. Je predstavovaný ako bojovník proti negatívnym silám a ochranca. Veľmi často je vyobrazovaný s modrým ohnivým mečom, štítom, helmou alebo kopiou. ( Bol to práve on, kto vyhnal z kráľovstva archanjela Satanaela, ktorý sa vzbúril proti Bohu, pretože nechcel pomáhať ľuďom. Zdalo sa mu to povrchné. Meno tohto padlého archanjela a vládcu temných anjelov, ktorému bola odňatá koncovka el, čo v preklade znamená „Božie svetlo“, zostalo dobre známe Satan. Je považovaný za symbol zlého a všetkého, čo nás ohrozuje. Satan bol tým najkrajším anjelom a mal čestnú úlohu: niesť svetlo. Jeho osud nám pripomína, aká nebezpečná je pýcha, a učí nás, že ak nechceme padnúť, potrebujeme neustále na sebe pracovať).

  Archanjel Michael reprezentuje prvú osobu najsvätejšej Trojice –OTCA. Dary Ducha svätého Prvého lúča – vieru v Božiu Vôľu. Je anjelskou multidimenziálnou bytosťou, ktorá zachováva rovnováhu medzi pólmi a reguluje hru síl v prípade, že sa začína odkláňať od najvyššieho plánu. Jeho ohnivá energia je jasná, silne očistná, koncentrujúca, zároveň ochraňujúca, zahaľujúca a posilňujúca, keď je vo vašej blízkosti, začnete sa potiť. Nie je naplnená hnevom alebo bojom v ľudskom ponímaní, ale je to sila vychádzajúca z energie lásky a svetla. Keď je nablízku, môžete vidieť iskry, alebo záblesky svetlomodrého, poprípade nafialovelého svetla.

  Vedie rád anjelov, ktorý je známy ako „Cnosti“, dozerá na život nositeľov svetla. Vedie nás k poznaniu, aby sme dodržovali určité pravidlá a vesmírne zákony, pretože inak opúšťame Božiu jednotu. Ľudia, ktorí si zaistia jeho spoluprácu sa nazývajú „nositelia svetla,“ títo by sa mali zaoberať duchovným vyučovaním alebo liečbou. Oslobodzuje od závislosti na hmotnom majetku, na sláve, moci. Jeho vyžarovanie mení vedomie moci a autority na láskyplné vedomie naladené na Božiu jednotu. Chráni pred nečasom a bleskami. Pomáha pri boji s drogovými a ostatnými závislosťami. Ochraňuje deti, dáva im pocit bezpečia. Je dobré, keď sa máme možnosť vyplakať zo svojich bolestí, zo svojich krívd a trápení. Zmyslom Michaelovej pomoci oddávna je, aby sa ľudia dostali do styku so svojim vyšším JA. Toto je totiž zdrojom nášho vnútorného pokoja. Dodáva nám odvahu a smelosť v malých, ale aj veľkých skúškach, pri vážnych rozhodnutiach, zúfalstve a strachu. Jeho zásah do našich životov nemusí byť niekedy z nášho ľudského hľadiska najláskavejší, no určite je najrýchlejší a najúčinnejší. Tie ľudské srdcia, ktoré sa mu bezpodmienečne otvoria, naplní tvorivou silou dobra, túžbou preniknúť k podstate pravdy, sebaobetavosťou, rozvahou, múdrosťou a všeobjímajúcou láskou.

  V biblii je o ňom písané veľmi často. Bol jedným z tých, ktorí navštívili Abrháma a zadržal mu ruku, keď chcel obetovať svojho syna Izáka. Stál po boku proroka Daniela a vnukol myšlienku Kýrovi, vládcovi Perzie, aby oslobodil Izrael. Ochraňoval a viedol veľkú Juditu, ktorá zoťala hlavu vodcu nepriateľského vojska Holoferna. Panne Márii zvestoval vstúpenie na nebesia. V raji učil Adama, ako sa má starať o rodinu a ako obrábať pôdu. V novších dobách viedol Johanku z Arku, ktorá povedala svojim inkvizí-torom, že to bol práve on, ktorý jej dal impulz a odvahu, aby viedla Francúzsko v storočnej vojne. Zjavil sa z mečom v ruke pápežovi Gregorovi Veľkému, čím vlastne ukončil mor v Ríme. Stal sa predo-brazom rytierov Svätého Grálu. V roku 1950 si ho zvolili za patróna policajtov. Je mu zasvätených veľa kostolov a kaplniek. Najväčším je asi pútnické miesto Mont-Saint-Michel, Hora sv. Michala vo Francúzku. V jednej z kníh starého zákona sa uvádza, že sa opäť zjaví v celej svojej sláve v dobe, keď nás začnú pohlcovať závažné problémy. Pretože je duchom a vládcom času planéty Zem, ktorá sa dostáva do novej epochy, premeny. Stále častejšie sa nám dostávajú jeho posolstvá prostredníctvom otvorených ľudských bytostí. V deň posledného súdu bude viesť anjelské zbory, aby porazil draka symbolizujúceho diabla, s ktorým podľa biblických textov niekoľkokrát bojoval.

  Katolícka cirkev si určila Archanjela Michaela za svojho patróna. Jeho sviatočným dňom je 29. August, kedy mu bola zasvätená bazilika sv. Michala pri rímskej ceste Via Salaria. Z ročných období je mu pripisovaná jeseň, kedy je na našej planéte všetko v najväčšej harmónii a rovnováhe. Pod jeho záštitu sa hlásia vojaci, lekárnici, rádiomechanici, sústružníci, krajčíri, maliari, sklári, pekári, výrobcovia váh a meracích prístrojov, kupci, zlievači olova a cínu.

  Privolajte si Archanjela Michaela kedykoľvek sa niečoho bojíte. Dodá vám odvahu, zaistí vašu bezpečnosť. Poproste aby zosilnil vašu vieru v Božskú realizáciu, pomohol rozvíjať vašu schopnosť chápania, ktoré vás oslobodzuje od vašich utrpení, problémov a obmedzení. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje, pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí naňho pomyslieť alebo ho zavolať. Potom už iba treba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha zbaviť vás všetkých negatívnych spomienok na minulosť. Keď potrebujete poradiť so zmyslom života alebo kariérou, je to práve on, kto vám pomôže. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť zlých zlozvykov v spôsobe myslenia, cítenia, vlastností a sklonov.

Dantecharlie.

Archanjel Rafael

(hebr. Refáél, Rafa il, Raphael)

„Boh vylieči“
 

Čakra : Čelová - šiesta
Farba : Zelená
Chrám : Fatima, Portugalsko
 

V čom pomáha:

 

 • vyliečenie tela, umu, ducha a duše
 • vyučovanie v zamestnaní – hudba, veda, matematika, medicína
 • potreba jedla
 • zlepšenie medzinárodných vzťahov
 • jasnovidenie, otvorenie tretieho oka
 • lieči nielen ľudí, ale aj zvieratá
 • liečenie prostredníctvom lásky, sebaliečenie
 • pomáha nájsť stratené domáce zvieratá
 • spoznať vlastné poslanie
 • čistenie priestorov, vyháňanie duchov
 • ochranca pri cestovaní

 

   Je patrónom lekárov, cestovateľov. Jeho energia je veľmi jemná, smaragdovozelená. Pri cestovaní nám pomáha nielen ako dobrý ochranca na našich cestách, ale nám pomôže naplánovať cesty, ubytovanie. Je dosť často vyobrazovaný s palicou a cestovnou fľaškou. Jeho meno sa skladá z dvoch hebrejských slov: Rapha – doktor, uzdraviteľ, el – Boh, Božie svetlo. Je mocným liečiteľom fyzických tiel, nielen ľudských, ale aj zvieracích. Má silu k vyháňaniu démonov a zlých duchov. Vraj dal Šalamúnovi prsteň, na ktorom bola vyrytá šesťcípa hviezda. Šalamún tento prsteň využíval k očisťovaniu priestorov a ľudí od duchov. Je považovaný za archanjela uzdravovateľa, pretože práve on uzdravil na Boží príkaz Sáru a Tobiáša. V tejto súvislosti sa o Archanjelovi Rafaelovi píše hlavne v knihe Tobiášovej. Tobiášovi sa predstavil ako Azarjáš. Rafael ho sprevádzal na jeho ceste do Médie. Tu uzdravil jeho mladú dievčinu Sáru, ktorú zbavil démona. Po návrate uzdravil Tobiáša, ktorého zbavil slepoty. Pri tejto ceste ukázal Tobiášovi ako využiť ostatky ryby, ako z nej urobiť hojivé masti a balzamy. Preto je dobré si ho privolať, keď potrebujeme pri liečbe použiť prírodné liečivá, hlavne nás vedie ako si ich pripraviť.

   Archanjel Rafael nás učí ako vyliečiť vzťahy. Pomáha získať nadhľad tým ľudom, ktorí zúžili svoju spiritualitu na systém pravidiel a prikázaní. Pomáha pri liečení tela, duše a ducha, pomáha nám pri otvorení tretieho oka, liečenie prostredníctvom lásky, ukazuje nám cestu k sebaliečeniu. Pomáha rodičom, keď sa boja o svoje dieťa. Taktiež pomáha dospievajúcim deťom, aby získali rozumný odstup od svojich rodičov. Pomáha pri zakladaní nových vzťahov, ktoré nie sú založené na obmedzovaní a závislosti. Je sprostredkovateľom lásky od Boha, ktorá nás uzdravuje, lieči. Lieči ľudské srdcia, zbavuje bolesti, vedie k poznaniu. Jeho energia spája mužský a ženský aspekt a odstraňuje protiklady.

   Učí vzájomnej láske medzi partnermi, aby milovali jeden druhého bez ovládania, obmedzovania. Archanjel Rafael nás učí, ako si nenechať zatemniť rozum a nepodľahnúť netolerancii a agresivite, ako vnímať svoje potreby a potreby svojich blízkych. Dodáva nám veľkorysosť a ukazuje nám, ako s láskou prijímať veci také, aké sú. Naše bytie oddelené od Božej jednoty zažívame denne ako nedostatok, ktorý nás motivuje k zmene tohto neuspokojivého stavu. Ukazuje nám cestu z utrpenia a  vedie k poznaniu pravdy, prečo sa potýkame s určitým druhom bolesti. Tým, že hľadáme cestu k jeho energii, spoznávame naše nevyriešené emócie, ktoré nám spôsobujú nielen telesné, ale aj duševné poškodenie. Takéto uzdravovanie niekedy nebýva ľahké, pretože vďaka strachu zo zmeny a  nepríjemnej pravdy v nás, ktorá nás niekedy až desí, stroskotávame na vlastnom odpore. Keď potrebujete očistiť miestnosť, priestor alebo niekoho, na koho zasadol duch, alebo nízka energia, treba si ho privolať na pomoc s Archanjelom Michaelom.

   Privolajte si Archanjela Rafaela kedykoľvek sa vnútri duše niečoho bojíte alebo ste vo fyzickej tiesni. Dodá vám odvahu, zaistí liečenie, uzdravenie. Poproste, aby zosilnil vašu vieru v Božskú lásku, pomohol rozvíjať vašu schopnosť, ako rozvíjať cestu vášho vedenia. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje, pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí naňho pomyslieť alebo ho zavolať. Potom už iba treba povedať, čo od neho potrebujete. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť bolesti, chorôb, úzkosti, nielen vy, ale môžete poprosiť o jeho pomoc pre domáce, ale i divé zvieratá.

Archanjel Jophiel

(tiež Iophiel, Iofiel, Jofiel, Yofiel, Zophiel)

„Krása Boha“
 

Čakra : Korunná čakra, siedma
Farba : Žlto - zlatá
Chrám : Severo západ Číny,
  južne od veľkého múru,
  okolie Lančžow


 

V čom pomáha:

 • priateľstvo, pýcha
 • umelcom, umelecké projekty
 • dekorácie interierov
 • oslobodiť sa od potreby hodnotiť
 • sila rozlišovať, osvietenie
 • múdrosť, chápanie, inšpirácia, jasnozrivosť, vedomosti
 • skúšky, prípravy na skúšky
 • životné prostredie
 • poznanie, napojenie sa na svetlo
 • vyučuje vonkajšie vedomie

 

   Archanjel Jpohiel je známy ako patrón umelcov, je veľmi dobrý bytový architekt, preto by s ním mali spolupracovať hlavne odborníci na Feng Shui, architekti, návrhari. Tvorte, tvorte, tvorte.Taktiež pomáha pri skrášľovani pracovného prostredia. Pomáha nám s nápadmi a jemnou energiou nás vedie k umeleckým zámerom. Podnecuje nás k tvorivosti. Ak sa chystáte robiť jarné upratovanie, robiť v záhrade, maľovať, prestavovať, tapetovať, vešať obrazy. Dodáva nám silu, aby sme pri práci robili všetko s ľahkosťou, zábavou a hravosťou. Učí nás nerobiť si starosti, pretože tie nikomu nepomáhajú, prečo si ich teda vlastne robiť. Jophiel nám tiež pomáha v tom, aby sme mali krásne myšlienky a vedeli oceniť krásu okolo nás, vedie nás ku kráse nášho života. Čím peknejšie myšlienky, tým krajší výsledok. Je Archanjelom osvietenia a má na starosti raj, bol strážcom stromu poznania. Traduje sa, že to bol práve on, kto z raja, zo záhrady Eden, vyhnal Adama a Evu.

   Vyučuje vonkajšiemu vedomiu, prepája nás so svetlom. Odovzdáva nám dar schopnosti rozlišovania. Táto schopnosť je dôležitá pre každý duchovný vývoj, aby sme prišli na to, ako nasledovať hlas našeho vyššieho Ja, ktoré je napojené na Božské vedenie. Je zdrojom našej inšpirácie a náš sprievodca v tom, ako požiadať o informácie, ktoré získame v súlade s Božím plánom a v súlade s Božími zákonmi. Vedie nás k spoznaniu týchto Božích zákonov, aby sme ich spoznali, porozumeli im a mohli sme ich uskutočňovať. Otvára nám cestu k múdrosti srdca a duše. Vedie k záchrane ľudí z neznalosti a duchovnej slepoty. Ak sa Boh stane našou pravdou, budeme si vážiť všetko živé na tejto úžasnej planéte, ktorú si sami svojím konaním tak ničíme. Pomáha nám oslobodiť sa od vnútornej potreby hodnotiť, posudzovať, odsudzovať seba aj ostatných. Vedie nás k múdrosti, vytrvalosti, porozumeniu, inšpirácii a k dosiahnutiu osvietenia. Rozvíja všetko čo súvisí s korunnou čakrou. Napomáha pri učení sa na skúšky, snaží sa odstrániť nevedomosť v nás, v oblasti všeobecného vzdelávania. Jophiel pomáha všetkým objaviteľom,vynálezcom, výskumným pracovníkom, hľadať priekopnícke poznatky, rovnako ako aj tým, ktorí sa usilujú o potvrdenie svojich hypotéz. Vedie nás k obnove prírody, k vytváraniu harmonického prostredia, vyčisteniu našej Zeme od znečistenia a vnáša krásu do tvorenia.

   Jophiel sa v židovskej tradicií uvádza ako spoločník Archanjela Metatróna. Vedie zbor Cherubínov. Kabalisti ho považujú za strážcu trónu. Jeho starostlivosťou je taktiež podporovať a povzbudzovať kristovo vedomie celej civilizácie. Predstavuje priateľstvo, duchovnú priezračnosť, univerzálnu pravdu, vedu, silu rozlišovať, oslobodiť sa od potreby hodnotiť. Riadi zlatožltý lúč svetla a robí naše myšlienky plynulými a mäkkými. Odoberá našim myšlienkam tvrdosť, súdenie a hodnotenie. Požiadaním rozpustenia ponižujúcich myšlienok, môžeme zo seba odstrániť negatívne vzorce správania, myslenia, blokov, nezdravých praktík, ako fajčenie, alkohol, drogy.... Jophiel nám pomáha zistiť, ako tieto vzorce ovplyvnili naše zdravie a pomôže nám ich pozitívne upraviť. Keď sa dostanete s niekým do konfliktu, neviete ho vyriešiť, naučí vás pochopiť, že netreba mať dôvody na osobný hnev. Osvieti vás, aby ste videli jasne, pretože keď vidíte jasne, vidíte pravdu. Pretože bez znalosti dôvodov pravdy, budete pokračovať v tomto konflikte. Takže vám pomôže nájsť poznanie a pochopenie, to potom prináša mier.

   Pomáha nám spoznať skutočnú lásku, priateľstvo, aby sme sa pripravili k bratstvu všetkých ľudí. Tým nás vedie do nového tisícročia, pomáha nám z lásky plnými myšlienkami a múdrosťou. Učí nás všetko vidieť jasne. Pretože keď vidíme jasne, sme schopní rozumieť. A keď naozaj porozumieme, potom dokážeme získať múdrosť. Započúvajme sa do svojho srdiečka, čo v ňom rezonuje a potom príďme so svojím rozsudkom pravdy. S láskou vám posiela Božiu pravdu.

   Privolajte si Archanjela Jophiela kedykoľvek ho budete potrebovať. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje. Pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí pomyslieť alebo ho zavolať. Potom mu už treba iba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha zbaviť vás od všetkých negatívnych spomienok, vzorcov. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť zlých zlozvykov, povrchnosti, nezdravého rozumu a citov. Započúvajte sa do srdiečka, nepočúvajte rozum. Samozrejme nezabudnite poďakovať za každý dar, o ktorý požiadate.

Dantecharlie.