Archanjel Metatron

(Metatetrom, Meraton, Metaraon, Mittron)

„Ten, ktorý sedí na tróne vedľa Božieho trónu“

 

Farba

: biela, perleťovo zlatá 

V čom pomáha: 

 • s duchovným pochopením

 • zvýšenie vedomia

 • poruchy sústredenia, pozornosti

 • uľahčenie chápania duchovných vied

 • uskutočniť Kristove vedomie

 • pri písaní

 • keď potrebujete pomoc s organizáciou

 

   Archanjel Metatron má neobvyklé meno, jeho meno nekončí koncovkou -el pravdepodobne preto, že bol kedysi dávno smrteľníkom ako človek. Je vlastne najmladším z archanjelov. Predstavuje spojenie ľudského a Božieho vedomia, prijímanie Božej lásky, vzostup človeka do nadpozemskej úrovne. Jeho energia je jemná, mierna, rozjasňujúca, je to čistá všezahrňujúca láska. Dokáže nás motivovať, pomôže v nás prekonať váhavosť a ukáže nám, ktoré kroky treba podniknúť. Táto energia je presná ako laser. Je veľmi energický, neúnavný, pomáha nám tu na zemi. Je vlastne sprostredkovateľom medzi Nebom a Zemou. Pomáha nám pochopiť ako pracovať s ríšou anjelov.

   V starých spisoch je o Archanjelovi Metatronovi písané, že chodil po zemi ako človek. Chodil s Bohom po zemi ako prorok a spisovateľ Enoch ( ľudské meno ). Tiež učenec o nebeských tajomstvách. V starých spisoch sa môžeme dočítať, že ho Archanjel Michael potrel voňajúcim olejom, ktorý farebne svietil, a tým urobil z neho archanjelskú bytosť. Jeho prítomnosť má veľký význam, pretože zvestuje ľudom Božie slovo, Božské pravdy o nás samotných. Má na starosti udržiavanie akašickej kroniky, tu zaznamenáva všetko, čo sa deje na Zemi. Má osobitné miesto v srdci pre deti, najmä tie, ktoré sú duchovne nadané. Po exode odviedol deti Izraela do bezpečia. Vedie deti na nebi aj na zemi.

   Je schopný, veľmi rýchle preniknúť do nižších zemských inteligencií. Preto dohliada na naše myšlienky a činy. Jeho cieľom je, aby sa naše myšlienky nestávali zbytočnými, aby sme boli pripravení a schopní prijať pravdu, ktorá nás privedie k tomu najlepšiemu, čo sa nám môže stať. Samozrejme nám pomôže pripojiť sa k svojej vlastnej pravde a vyššiemu JA. Pomáha nám pochopiť a vysvetliť chovanie iných ľudí v určitých situáciách a vysvetľuje, prečo k nim dochádza.

   Pomáha vychovávateľom a rodičom s výchovou hyperaktívnych detí a detí, ktoré majú problém so sústredenosťou, lekárom a vedcom pomáha pri tvorbe psychoaktívnych látok k liečbe. Pomáha taktiež filozofom. Predstavuje spojenie Božieho a ľudského, zvýšenie vedomia, vzostup človeka do nadpozemskej úrovne, prijímanie Božej lásky, uzdravenie prúdom Božím, prístup k duchovným vedám, ezoterické pravdy, odloženie duchovnej pýchy, uskutočnenie Kristovho vedomia.

   Privolajte si Archanjela Metatrona kedykoľvek sa chcete spojiť s Bohom. Poproste, aby zosilnil vašu vieru v Božskú realizáciu, pomohol rozvíjať vašu schopnosť chápania ako sa priblížiť Božským pravdám. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje, pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí naňho pomyslieť alebo ho zavolať. Potom už iba treba povedať, čo od neho potrebujete. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť zlých zlozvykov v spôsobe myslenia, ako je samoľúbosť, a pýcha, ktoré nás vedú k ospravedlňovaniu za vlastné jednanie a presviedčajú vás o vlastnej počestnosti.

 • Dantecharlie.

 

Archanjel Sandalfon

(Sandalphon, Sandolfon)

„Bratia“

 

Farba

: Tyrkysová


 

V čom pomáha:

 • s nenarodenými deťmi, s určovaním ich pohlavia

 • vyliečiť boľavé srdiečko

 • s modlitbami

 • pomoc pri hľadaní dvojplameňa

 • spája mužskú a ženskú energiu, odovzdanie sa Bohu

 • hudbou

 • napojenie sa na vnútorné dieťa

   Archanjel Sandalfon má veľmi ťažko opísateľnú energiu, je hlboká a veľmi nežná, je čistou skutočnou láskou a má veľkú silu meniť a ovplyvňovať veci. Pokiaľ si ho privolávate k sebe, tak sa väčšinou zjavuje ako múdry starec. Jeho hlavnou úlohou je zosilňovať a prenášať modlitby k Bohu tak, aby na ne dostali odpoveď. Pomáha tým, ktorí sa snažia v tejto epoche, ktorá prichádza, spojiť so svojím dvojplameňom. Správy a myšlienky od tohto archanjela prichádzajú v podobe veľmi jemných zvukov. Prebúdza v nás romantické pocity. Ľudia, ktorí ho videli, ho popisujú ako veľmi veľkého, zahaleného v čiernom plášti ( tento plášť je vyrobený z čistej energie ).

   Jeho názov vychádza z jeho ľudského pôvodu, chodil po zemi ako prorok Eliáš, taktiež je dvojčaťom ( dvojplameňom ) nanebovzatého Archanjela Metatróna, ktorý taktiež bol jedným z nás, chodil po zemi ako Enoch. Symbolizuje silu a múdrosť. Považujú ho za majstra hudby. Je strážcom našich tajných myšlienok a prianí. Jeho poslaním, je aj ukotvovanie svetla na zemi, pomáha nám pracovať so svetlom, aby sme sa stali vyslancami svetla. Je strážcom prvého stupňa stromu života Malachut. Keď sme pripravení spoznávať tajomstvá Zeme, tak nám ich pomáha spoznávať tak, aby sme boli schopní pochopiť ich a porozumieť im. Učí nás venovať sa životnému prostrediu všade okolo nás.

   Privolajte si Archanjela Sandalfona kedykoľvek potrebujete preniesť modlitbu alebo prosbu k Bohu. Zabezpečí vám odpoveď na tieto prosby a modlitby. Poproste, aby zosilnil vašu vieru v Božskú realizáciu, pomohol vám rozvíjať vašu schopnosť pracovať dennodenne s modlitbami. Často sa s ním rozprávajte. Požiadajte ho, aby vám dal múdrosť k riešeniu životného dobrodružstva. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje, pretože ho neobmedzuje ani čas, ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí naňho pomyslieť alebo ho zavolať. Potom už iba treba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha pri hľadaní vášho dvojplameňa. Poproste ho, aby vás naučil zjednotiť vašu mužskú a ženskú energiu. Opakovanými apelmi a meditáciami vám pomôže prečistiť vaše srdce a pripraví vás na cestu k nášmu Otcovi, pretože vám umožní prvý krok na ďalšiu priečku po strome života..

Dantecharlie.