E - kurz - Od stresu k úspechu za 40 dní

E - kurz - Od stresu k úspechu za 40 dní

 
 

           Každý vo svojej podstate sme iba dobrý, láskavý, ale naše myšlienky, slová a skutky také nie sú.  Ako je to možné? Pretože v našej bunkovej pamäti sú uložené rôzné vzorce myslenia, podľa ktorých myslíme, hovoríme a aj konáme. Či už sme ich zdedili, alebo získali počas života to je jedno. Dôležité je, že nás ovplyvňujú a tak ovplyvňujú i naše životy.  Každý si vyberie diagnostický postup,  ktorým si určí, kde sú jeho silné i slabé miesta.  Potom pomocou nástrojou  ako je energetická medicína, deprogramujúce a preprogramujúce vyhlásenia a hlavne vlastná obrazovka svojho spirituálneho srdca, ich pravidelným používaním vyberie cestu lásky a nie cestu stresu a strachu na dosiahnutie svojho cieľa. Zaužívaný vzorec úspechu, ktorý realizuje 99 % ľudí, ktorý ale nefunguje spočíva v tomto:

1. Zameraj sa na želaný výsledok,

2. Vytvor si plán, ako želaný výsledok dosiahnúť,

3. Svojou vôľou a osobným úsilím uveď plán do činnosti, dokým nedosiahneš, čo chceš.

Prečo tento vzorec nefunguje? Lebo okrem fyzikálnych zákonov na našej krásnej modrej planéte pôsobia aj zákony duchovné /spirituálne/ a tie pôsobia vždy, nezávislé od našej vôle. Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v tomto kurze. A hlavne? Môžeme za 40 dní zmeniť svoj vlastný život. Čo myslíte, stojí to za to skúsiť to? Veď život za to stojí.

 

       E-kurz  bude prebiehať 6 týždňov Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz bol 27,90- €, teraz zľava 30 %. t. j. 19,80 €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.