Kurz samoliečenia dychom

Znie to záhadne, no pozemský život sa v istom zmysle začína a končí dychom. Využívame dýchanie pre svoje zdravie, alebo dýchame veľmi plytko? Ako možno využíť vedomé dýchanie a tak získať liečivú životnú silu, ktorá je v nás i mimo nás?  Tento kurz vám môže ukázať , aký úžasný dar sme dostali tým, že môžeme dýchať vzduch. Má to  kľučový význam pre nás samotných i tých, s ktorými sa v živote stretávame. Rôzne techniky, ktoré sú tu uvádzané poskytujú príležitosť prostredníctvom dychu upevniť si spojenie so svätou životnou silou. Prirodzenými sprievodnými javmi budú uzdravenia na každej úrovni bytia, posilnenie zdravia, energetická rovnováha, nové sebauvedomie, širšie vedomie a schopnosť pomáhať iným.

           E-kurz  bude prebiehať 7 týždňov Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 35- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.