Osamelosť, opustenosť a Ježiš - syn človeka

            Osamelosť, opustenosť je jedným z najbežnejších a najčastejších pocitov. Opustenosť je duševný stav, ktorý skôr či neskôr zažije každý človek. Najmä v dnešnom uponáhľanom svete, ktorý točí čoraz rýchlejšie, v ktorom nikto nemá čas. Nemáme čas na rozhovor, nemáme čas počúvať. Mnohí sa sťažujú, že nemajú nikoho, komu by otvorili vlastnú dušu. Možno to pociťujete aj vy. Ani rodičia nemajú čas vypočuť si svoje deti. A preto my všetci trpíme pocitom opustenosti. Taká je skutočnosť!

          Aj Ježiš poznal  pocit opustenosti. A možno ho najsilnejšie prežíval v Getsemanskej záhrade. Keď sa pomodlil k Otcovi a potom išiel vyhľadať Petra. Prerušil svoj rozhovor s Otcom, aby vyhľadal Petra. Hľadal ľudskú podporu u Petra. Čo mu mohol Peter dať? Napriek tomu potreboval jeho podporu. A Ježiš sa zarmútil – To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? /Mt 26, 40/. Tak intenzívne prežíval Ježiš v tejto chvíli svoje človečenstvo, svoju opustenosť.