Realita Zeme je vecou spoločnej dohody

REALITA ZEME JE VECOU SPOLOČNEJ DOHODY

Dovoľujem si obrátiť sa na Vás, priatelia, s výzvou, ktorou môžeme využiť zdieľanú SILU spoločného zámeru bez toho, aby sme narúšali základné Vesmírne princípy. Esencia, ktorá prepája všetko živé i neživé, a ktorú zvykneme nazývať rôznymi menami, je nositeľom informácií, ktoré sú prvkom, vplývajúcim na kvalitu energetického sveta, v ktorom žijeme. Preto je tak dôležité, čím sa zaoberajú naše mysle a aké vibrácie, tým pádom, vychádzajú z našich sŕdc, pretože práve my sme tými, kto stav danej Esencie výraznou mierou ovplyvňujú. To sú všeobecne známe informácie a asi Vás len zdržujem, ale i tak som si dovolil nimi vytvoriť slovné entrée k tomu, o čo si Vás dovoľujem teraz poprosiť.

Keďže túto stránku sleduje už skoro 40.000 ľudí, predstavujeme všetci spolu celkom zaujímavú silu, ktorá dokáže viac, ako by sa prvý pohľad mohlo zdať. Môžeme byť totiž tými, ktorí využijú svoj pobyt na "sieti" k niečomu, k čomu sa zväčša využívať nezvykne. A síce k šíreniu pozitívneho frekvenčného obsahu/rozsahu, ktorého masovým vložením do kvantového (morfogenického) poľa, môžeme pekne rozhýbať tento svet smerom, ktorým by sme ho chceli ďalej mať. Premýšľal som, ako to urobiť čo najjednoduchšie a tak, aby bola táto naša práca, čo najintenzívnejšia. A dovoľujem si navrhnúť tento model.

Prosím, v tichosti svojho domova si premyslite tri slová, ktorými by ste deklarovali Vesmíru, Zdroju, Bohu, svoj postoj k životu a k tomu, k tomu, čím túžite aby bol naplnený. Môžete ich vysloviť v tichu, či nahlas sami pre seba a nechať ich už len ďalej konať, bez nutnosti ďalších akýchkoľvek krokov, alebo môžete zapojiť do tohto procesu i ostatných ľudí, jednoduchým zdieľaním tohto postu, ku ktorého zdieľaniu pripíšete Vaše tri slová a vyšlete ich tak i do sveta virtuálnej reality. Je totiž možné, že sa do tejto našej „kampane svetla“ zapoja i ďalší ľudia, mimo obvyklých činných členov tejto stránky a spoločne tak vytvoríme obrovský energetický impulz, ktorý môže významne ovplyvniť kvalitu života nielen v končinách kde žijeme my, ale i po celom svete. Lebo čím viac nás bude, tým skôr môžeme dosiahnuť kritickú hladinu väčšiny.  A ak sa nájde i niekto, kto dokáže tento článok preložiť i do iných jazykov, obetuje tomu svoj čas a námahu a zazdiela i ten, možno na malom krásnom Slovensku urobíme niečo, o čom sa bude hovoriť aj v iných galaxiách...:)

Takže, ak máte chuť, prosím, vyslovte svoje tri slová / priania len tak sami pre seba a pošlite ich energetický odkaz do sveta, alebo tento článok a sním spojený obrázok zdieľajte, spolu s Vašimi troma slovami, verejne i pre ostatných. Uvidíte, že spoločne dokážem ovplyvniť „náladu“ spoločnosti, ktorú budeme i každý sám za seba schopný vnímať na osobných zážitkoch. Tak poďme na to, ak si tak prajete, priatelia.

Vopred ďakujem za to všetko, čo pre tento svet činíte.

Kristián Tino Beňo

www.instagram.com/matrixenergie

A naše tri slová: POKOJ, POKORA, LÁSKA.