Odkazy z druhej strany

5.8.2017 11,20 Odkaz od Ježiša

Keď človek prichádza na svet, teší sa i plače. Teší sa na to, čo sa naučí, čo pozná, spoznáva nepoznané, spoznáva seba a tým všetkých vôkol seba. Plače, že sa lúči od svetla. Ale prečo? Prečo plače? Vari Otec mu dal zákaz a príkaz viac svetlo, v svetle nebudeš, vráť sa až dozrieš?

Nie je to všetko v hlavách, v myšlienkach, vo vzorcoch. Všetko je v ľuďoch a o ľuďoch. Prečo sa trápiť, ak máš vieru, máš silu, ak máš silu, máš zdroj energie, tak o čom to teda je – o tebe človeče. Preber sa, neber a nepreberaj na svoje plecia starosti, problémy iných. Vieš tak, ako ja, že ja a Otec sme Jedno, Jedno telo, Jedna duša, sme zdroj a podstata celého ľudstva. Prečo sa obraciaš na ľudí a nie na mňa a môjho otca? Kto je viac? Vari človek je viac ako Otec? Pamätaj si: Nik nepríde do kráľovstva Otca môjho bez skúšok. Každý deň máš určité druhy situácie a je len na tebe, ako s tým prechádzaš, čo s tým urobíš.

Pamätaj si, si žiak. Učíš sa. Ako rastieš, zvládaš učivo, ideš z nižšej do vyššej triedy. Tak prečo sa trápiť?

Povedz si v tichosti pre seba a ja sa ti odvďačím, ako - nuž sám uvidíš:

Pane, ďakujem ti, za krásne ráno, nový deň, nové príležitosti, nové skúšky. Viem, keď verím v teba, moja sila je viacnásobená. Ďakujem ti za tvoje milosrdenstvo, za tvoje podobenstvo. Amen.

Povedz akokoľvek, ale povedz to srdcom, dušou, nikdy sa nehraj na mačku a myš, nikdy nevieš, kedy sa do vlastnej pasce chytíš. 

 

17. 9. 2017 14,25 h, Archanjel Gabriel

Ak máš v sebe pokoj a pokoru – Čoho sa máš báť? Vari Boha Otca, vari mňa? Nie. Teda, koho sa máš báť? Vaše pocity, vaše emócie, vaše zdravie je len a len na vás. Ako naložíte s vašim životom? Môžete ho prežiť v modlitbe a aj tak nič nepochopíte. Modlitba bez skutkov je ako plánka. Planá jabloň, je to tak.

Môžeš meniť svet, ale najskôr zmeň seba. Nemôžeš očakávať zázraky v pozemskej sfére, ale môžeš zázraky robiť v pozemskej sfére. Je ľahko veriť v Nebo a hovoriť Peklo. Je ľahšie vidieť iných ako seba a tak nemravne a sklesle. Ľudia ako často pochybujete, spochybňujete, polemizujete, filozofujete. O čo lepšie je byť tichý a pokorný? Veľa z vás rozpráva, hovorí a hovorí o čom? O ničom. O ničom podstatnom, sú to nepodstatné veci, z ktorých nič múdre a vzácne nevzíde.

Vážte si Boha, vážte si Otca, vážte si seba. Nedajte sa s nikým zmanipulovať, ale pozor, ani vy nemanipulujte iných. Nechajte ich rozhodnutia na nich. Je to ich cesta, nie vaša. Vážte a zvažujte slová, nie zlosť, nenávisť, povýšenosť, ale láskavosť a porozumenie. Nie vždy, keď si myslíme, že radíme, skutočne radíme. Vždy nám Boh dá znamenia, že je s nami po všetky dni nášho života. Ťažko sa človek lúči so všetkým, čo mal rád, no ak v srdci lásku nosí, čoho sa má báť?

Teraz vám dám krátku no účinnú modlitbu vo chvíľach nepokoja, nekľudu, rozptýlenej mysle. Vyznaj Krédo viery: Verím, Otče Náš, Zdravas. Sláva Otcu, Anjel pána,

3 x 33 - Boh Otec, Syn Boží, Duch Svätý zmilujte sa nado mnou. Amen.

Ak budeš sa modliť s láskou v srdci, čistým srdcom. Uvidíš sám na sebe zmeny.

Nech ťa žehná ruka Božia, nech pri tebe stojí Syn Boží, nech cez teba prúdi Duch Svätý. Amen.

                                                                                                                 Archanjel Gabriel

 

Panna Mária -  23.9.2017

Deti moje milované,

Milujte syna, tak, ako on miluje Vás, ale hovorím Vám, on často rozpráva, on často vyzýva, pre Boha, pre Otca, modlite sa. Vari toto nevidíte a vari toto chcete? Aké ešte znamenia chcete? A ja hovorím: Dosť trpezlivosti a dosť času som Vám dal, ale čaša sa začína pomaly vylievať. A preto Vám deti hovorím, zoberte najsilnejšiu zbraň. Ale nestačí, že budeš sa v jednoduchosti a v tichosti modliť. Pozývaj k sebe svoje blízke osoby, pozývaj k sebe ľudí, pomodlite sa modlitbu ruženca. Ale to má byť vyslanie k srdcu,  srdce k srdcu. A ja preto hovorím, načo, je neužitočná taká modlitba, ktorá je len sprostredkovane sprostredkovaná. A preto Vám hovorím, modlite sa, modlite sa srdcom. Modlite sa za svojich blízkych ale ešte viac modlite sa za svojich neprajníkov. Veľa ich je vo Vašich blízkych rodinách, vo Vašich priateľstvách. Ale hovorím Vám, monzúny sú, boli a budú. Všetko je v pohybe, všetko, všetko, všetko súvisí s osobou menom človek. Človek, ako taký je tvor a čo pekné pochádza z človeka? Vari nie je jeho iskra od Boha? A ja Vás prosím a ja Vás vyzývam, deti moje, modlite sa, modlite sa, ale nie len tak, kľaknite si, kajúcne modlite sa, vyznajte. 

Veď prečo Vám dal môj syn svätú spoveď? Mnohí toto nechápu. A tiež sa veľmi čudujem, keď mnohí hovoria: Ale ja to odovzdám Bohu priamo. Vari preto môj syn ustanovil kňazov? Ja hovorím: Nik nemá väčšiu moc, ako kňaz. Ani ja ju nemám a som jeho matka. A ja Vám hovorím, vyznajte svoje hriechy, ale vyznajte ich srdcom a vyznajte ich svojmu spovedníkovi. A keď niekto povie, ja hriechy nemám, jemu tie hriechy budú spočítané, keď príde pred nebeskú bránu, pred Otca. On to uvidí, čo urobil a bude to oveľa ťažšie, lebo to bude všetko prežívať, to, ako konal, to, ako sa choval. Toto všetko, nebude bolesť fyzická, ale to bude bolesť duševná. Bude to oddelenie sa od svetla, od Boha. A toto ho bude páliť a toto bude nazvite to peklo, nazvite to očistec, nazvite to, ako chcete. Ale toto bude tá oddelenosť. Bude vedieť, že niečo je, ale nebude sa tam môcť dostať. A preto Vám deti moje láskavo hovorím a prosím, modlite sa , ale nestačí len modlitba srdca, ale hlavne skutok. 

Skutok lásky a lásku treba dať a lásku treba rozdávať. Ale hovorím Vám, viac je takých, ktorí chcú brať, ako dať. A preto Vám hovorím, aj keď máte vo svojej blízkosti takých ľudí, žehnajte im. Žehnajte im v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Tak, ako je najsvätejšia trojica.                

Často je myseľ oddelená od tela, ale ja Vám hovorím, srdce a rozum má byť v rovnováhe. Nie je dobré, keď prevyšuje rozum a nie je dobré, keď prevyšuje cit. Vo všetkom má byť rovnováha. Rovnováha rovná sa spravodlivosť. Spravodlivosť rovná sa láskavé, milujúce srdce. Milujúce srdce rovná sa svetlo. Svetlo rovná sa láska. Láska rovná sa milujem Boha, milujem blížneho. Ale, ak aj toto pochopili mnohí ľudia, ja Vám hovorím, nepochopili. Nepochopili vôbec, čo im hovorí a čo im odovzdal môj syn. Ako môžeš milovať blížneho, ako môžeš milovať seba, keď sa na seba ani v zrkadle nepozrieš. Ako môžeš? Pozri sa na seba, kto to tam je, a čo z teba ide. 

Vari ľudia, vari nechápete, toto všetko, čo sa deje? A Ja Vám hovorím, prídu úkazy a prídu prírodné katastrofy, ktoré Vás presvedčia o tom. A príde zima, na ktorú ste neboli zvyknutí a príde veľa iných znamení. Ale veľa, málo. Budú čiastočné, aby stále Vás upozornili, že stále ste srdce Európy a stále Vás môj syn miluje a ešte stále to môžete odvrátiť. Ja hovorím, zlo je vypustené, ale láska je silnejšia a silnejšiu moc má, ak sa Slovensko spamätá.  Modlitbou ruženca, modlitbou svetla. Choďte do dedín, choďte do oblastí, kde je v krčmách preplnené. Je tam mládež, je tam starejšia, ale nenájdeš tam modlitbu ruženca. Kto tam je, koho tam nájdeš. Mnohí sa smejú a vysmievajú. A mnohí aj chodia do kostola, ale ich srdcia sú prázdne. 

A  preto hovorím, ak ideš na svätú omšu, svätú spoveď, vždy choď s otvoreným srdcom. A choď skôr, nie tesne pred začiatkom. A tak isto zotrvaj a daj si predsavzatie, aspoň raz v týždni, ak nie aspoň každý jeden deň, jeden dobrý skutok vykonám. Daj to, ako obetu Božskému srdcu. Daj a on sa ti odmení. Vieš, je láska vari taká zložitá? A ja Vám hovorím, nič nie je zložité. Môj syn trpel a kríž niesol za Vás a nikdy mi nepovedal, že je to zložité, že by to neurobil. Do krvi bol doráňaný, do krvi bol zbičovaný a napriek tomu povedal: Milujem Vás, pre Vás, pre Vaše hriechy. Ale, čo robíte Vy, vari toto nechápete? Pozrite sa do Vašich sŕdc, je tam veľa kameňa. Nie je tam svetlo, nie je tam láska. Je to záhuba, je to priepasť, je to bažina. Ja hovorím, spamätajte sa. 

Ide obdobie stíšenia, obdobie, kedy ľudia budú chodiť na hroby. Ale nie treba tak chodiť na hroby, ale komunikovať so živými. Veľa sa spamätalo po odchode niekoho blízkeho. Ale ja hovorím, začnite tým, pokiaľ žijete. Ste teraz tu, v tomto tele a ja Vám hovorím, všetci všetko prežijete, každú jednu minútu. Uvidíte film svojho života, ale budete sa cítiť v koži toho, komu ste ublížili, ale mnoho ľudí to nechápe. A tiež sú kňazi, ktorí neveria, že táto pomoc je od Boha a je v mene Boha. Sú kňazi, ktorí sú kacíri a nazývajú  bosorky, bosoráctvo, ale vari nie je aj toto v písme svätom? Dám Vám dary Ducha svätého, dám Vám jazyky a dám Vám aj znamenia. Prídu mnohí a budú robiť zázraky v mojom mene. Budú liečiť a budú uzdravovať a budú vyháňať zlých duchov a budú hovoriť mnohými jazykmi. Vari toto nie je v písme svätom? A ja Vám hovorím, veru veľká sláva tomu, kto uverí v božiu milosť a v božiu prozreteľnosť. Ale ako uverí, ten, čo neverí? Láska, láska, láska...