Milí návštevníci našej webovej stránky, to, že ste sem zavítali znamená, že máme niečo spoločné. Každý má svoju životnú cestu, počas ktorej potrebuje povzbudenie, iný vhľad alebo pomoc, i keď kráčať po nej musí sám. Tu je uvedených niekoľko spôsobov, ktorými pracujeme:  

- terapia energiami vyšších síl svetla a Božej lásky - liečenie tela a duše energiou lásky, osobne aj na diaľku,

- odstraňovanie blokov kvantovou terapiou - otvorenie liečivej sily srdca a jej využitie pre seba  a iných,

- terapia čajmi a tinktúrami namiešanými  podľa Vašich potrieb, masážne oleje, elixíry, likéry...

- organizovanie modlitebných stretnutí - silou spoločnej motlitby prosíme za zámer skupiny

- poradenská činnosť v oblasti kvality života a zdravia - besedy, prednášky, meditácie

 

 

O Z N A M Y

       

Stretnutie s Tatianou a Jurajom

 Téma: Zákon príčiny a následkov

Miesto: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch,                Bernolákova 1652, 2. poschodie /bývalý kataster/.

Termín:  vo štvrtok, 28. 2. 2018 o 17 h 

 

Program:

       Tento zákon mnohí nazývajú aj železným zákonom ľudského osudu. Vysvetľuje takmer všetko, čo sa s nami deje. Hovorí, že každý následok vo vašom živote má svoju vlastnú príčinu, prípadne príčiny. To znamená, že pokiaľ sa k niečomu chcete dopracovať a dokážete to jasne popísať, musíte vystopovať udalosti, ktoré to zapríčinili a tieto príčiny uviesť v život. Nezáleží na šťastí. Nejde ani o to, byť v pravý čas na pravom mieste. To je zákon, nie teória alebo nejaký názor. Je nemenný a nevyhnutný ako gravitačný zákon. Opak zákona príčiny a následkov hovorí, že ak neuvediete do života rovnaké pochody ako tí, ktorí dosahujú to, po čom túžite, ciele svojich snažení nikdy nedosiahnete. Ak nevykonáte to, čo konajú úspešní ľudia, nedostanete to, čo dostávajú oni.

     Po krátkom rozhovore si dáme na uvoľnenie  meditáciu. Každý bude mať možnosť posunúť dalej riešienie svojich osobných problémov, zameraním sa naň pomocou vedomej pozornosti uvedeného zákokona. Ak to bude Božia vôľa, môžno ku konkrétnym problémom budeme počuť radu niekoho z duchovného sveta. Počas stretnutia si nájdeme čas na odpovedanie Vašich prípadných otázok.

Kontakt:

e-mail: juraj6406@azet.sk, mobil: 0918 815 259

 

             Záujemcovia nahláste sa prosím e-mailom, alebo telefonicky. Doneste si so sebou, prosím, písacie potreby, radosť a chuť meniť svoj život a život svojich blízkych. Príspevok: 5 €

 

 

P o n  u k a 

         Je možné si zakúpiť elektronickú verziu našej knihy vo formáte pdf. pod názvom - Anjel mi pošepol, napíš to. Bližšie informácie o obsahu knihy sú uvedené v hlavnom menu v časti - Kniha od vyšších síl svetla a božej lásky. Cena knihy je 9,90 €. Ďakujeme. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom. Po uhradení sumy na účet číslo 

IBAN: SK08 1100 0000 0026 1771 8505  v Tatrabanke, v poznámke pre príjemcu uveďte Vaše meno a priezvisko, Vám bude zaslaná naša kniha. 

 

P o n u k a 

Kurz duchovnej alchymie1

Tvorenie vedomím

         Hmote vládne myseľ. Ešte ďaleko väčšiu silu a dosah než samotná myseľ má myseľ prepojená so srdcom. Sami môžeme ovplyvňovať náš život a našu realitu. Sily vesmíru /Vyššie sily svetla a Božej lásky/ nás pri tom nikdy nesúdia ani nekritizujú. Prijímajú nás takých, akí sme. Akú vibráciu prostredníctvom emócie vyšleme, taká sa nám vráti, tak si tvoríme svoj osud. Nedá sa netvoriť, tvoríme stále. Len mnohí zatiaľ tvoríme nevedome, ale zameraním svojej pozornosti sa staneme vedome tvorivými.

       Nie je našou prácou zapaľovať Svetlo v srdci niekoho iného. Je to na nich, ak to tak urobia. Môžeme ponúknuť iskru, môžeme ísť príkladom, ale v žiadnom prípade nie sme zodpovední za prebudenie niekoho iného.Toto je dôležité zdôrazniť hlavne v súvislosti s vašou pokrvnou rodinou.

       Nerobme to náročnejšie, ako to je. Duchovná Cesta je jednoduchá Cesta. Je to o Láske k sebe a vnútornej jasnosti. Nevyžaduje žiadne zvláštne poznanie, ani žiadné zvláštne rituály, pravidlá a metódy. Všetky veci, ktoré potrebujeme pre Náš duchovný rast sú v Nás. Treba iba nájsť pre každého človeka konkrétny jedinečný spôsob, ako ich aktivovať.

       Kurz bude prebiehať formou zažitkového cvičeni, na ktorých si prakticky prevedieme: 

- ako funguje kvantové pole,

- základné formy materializácie, 

- ako vstúpiť do svojho srdca a sídla ľudskej duše, 

- materializácia metódou 2 bodov,

 - naučíme sa vedome stanoviť pozitívny zámer, 

- naučíme sa pracovať s energiami na diaľku, 

- harmonizácia vody, 

- úprava energetických blokov v byte, dome a pod. 

 

          Kde využijeme praktické skúsenosti z kurzu: 

- osobné zdravie i zdravie svojich blízkych, 

- vzťahy v rodine, na pracovisku a pod., 

- zmena prostredia v ktorom žijeme atď. 

 

Doba trvania kurzu:  sobota od 10 h do 17 h, alebo aj v iný deň okrem nedeľe.

Miesto: Podľa vzájomnej dohody. 

Príspevok: Podľa vzájomnej  dohody. 

 

      V prípade vážneho záujmu nás kontaktujte e-mailom, my vám poskytneme bližšie informácie o Kurze duchovnej alchymie1 -  Tvorenie vedomím. Ďakujeme. S láskou a úctou - tatiana a juraj.

 

 P o n u k a 

Kurz duchovnej alchymie2

Vedomé transformovanie emócií 

          Oblasť emócií je životne dôležitá oblasť vo Vašom raste smerom k slobode a celistvosti. VY ste duchovné bytosti. Prichádzate z roviny reality, kde vám hustota a hrubosť pozemskej reality boli neznáme. Vyrovnať sa s tým bolo ťažké.

          Počas mnohých životov ste sa snažili prejaviť Vašu kozmickú energiu tu na Zemi. A v tomto prejave, v privádzaní  vašej energie na Zem, bolo vytvorených mnoho hlbokých tráum. Emocionálne telo, ktoré VY všetci máte, je posiate ranami a traumami.          

        Každý, kto kráča po Ceste vnútorného rastu pozná dôležitosť emócií: že by ste ich nemali potláčať, že by ste sa s nimi nejakým spôsobom mali vysporiadať, že ich nakoniec musíte opustiť. Ale ako to všetko funguje už nie je vždy také jasné.

          Najprv chcem rozlíšiť medzi emóciami a pocitmi. Nejde mi tu o konkrétne termíny a označenia a môžete to nazývať rôznymi menami, ale chcem rozlíšiť medzi emóciami v zmysle energií, ktoré sú v podstate vyjadrením nepochopenia a pocitmi alebo energiami, ktoré sú druhom vyššieho pochopenia.

          Pocity sú vaši učitelia, kým emócie sú vaše deti. Emócie sú energie, ktoré majú jasný prejav vo fyzickom tele. Emócie sú reakcie na veci, ktoré nie celkom chápete. Zvážte čo sa stane, keď vás prepadne záchvat zúrivosti. Napríklad niekto ublíži neočakávane vašim citom a VY cítite ako sa stávate nahnevaní. Toto môžete veľmi jasne cítiť vo svojom tele, na určitých miestach cítite ako sa energia stáva napätou. Toto fyzické pnutie alebo napätie, ktoré nasleduje energetický šok ukazuje, že niečomu nerozumiete. Prichádza k vám energia, o ktorej si myslíte že je neoprávnená. Pocit, že je s vami nakladané nespravodlivo, v skratke ne-pochopenie je energetický výbuch a uvoľnenie.

          Keď sa toto stane, ste konfrontovaní z nasledujúcou voľbou: čo spravím s touto emóciou? Idem na nej založiť svoje vlastné správanie? Idem ju použiť ako palivo pre moje reakcie na druhých ľudí alebo nechám svoje emócie byť a založím svoje činy na niečom inom?

       Kurz bude prebiehať formou zažitkového cvičeni, na ktorých si prakticky prevedieme: 

- ako vznikajú negatívne programy a následne negatívne bloky,

- čo je strach a aké sú jeho základné formy, 

- ako tranformovať podvedomý program strachu,

- vytiahnutie myšlienkového vzorca z podvedomia, 

- vyčistenie svojich vlastných negatívnych programov,,

 - riešenie vzťahu s matkou a otcom,  

- pravidelné prevádzanie psychohygieny na konci dňa a pod.

 

          Kde využijeme praktické skúsenosti z kurzu: 

- osobné zdravie i zdravie svojich blízkych, 

- vzťahy v rodine, na pracovisku a pod., 

- zmena prostredia v ktorom žijeme atď. 

 

 

Doba trvania kurzu:  sobota od 10 h do 17 h, alebo aj v iný deň okrem nedeľe.

Miesto: Podľa vzájomnej dohody. 

Príspevok: Podľa vzájomnej  dohody. 

Podmienka kurzu: Na kurz sa môže prihlásiť iba absolvent Kurzu duchovnej alchymie1 - Tvorenie vedomím

 

      V prípade vážneho záujmu nás kontaktujte e-mailom, my vám poskytneme bližšie informácie o Kurze duchovnej alchymie2 -  Vedomé transformovanie emócií. Ďakujeme. S láskou a úctou - tatiana a juraj.

 

 

 P r i p r a v u j e m e 

 

Kurz duchovnej alchymie3

Tvorenie vedomím

Hĺbkové čistenie podvedomia 

 

 

 

Vkladaním lásky do toho, čo robíme pre druhých, prinášame všetkým, ktorí sa našej práce alebo produktu dotknú, čistú tvorivú energiu a inšpirujeme ich k ich vlastnému, lepšiemu, tvorivému začiatku.

Niekedy život plynie ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj. Nech Vaše kroky stále sprevádza Boh otec všemohúci, nech Vám jeho svetlo stále na cestu svieti. 

S láskou, Tatiana a a Juraj