"Život plynie tu a teraz. Nie včera či zajtra. Teraz, v tejto chvíli."

Lorna Byrne

Viete nás najť na Facebooku

          Milí návštevníci našej webovej stránky, to, že ste sem zavítali znamená, že máme niečo spoločné. Každý má svoju životnú cestu, počas ktorej potrebuje povzbudenie, iný vhľad alebo pomoc, i keď kráčať po nej musí sám. Tu je uvedených niekoľko spôsobov, ktorými pracujeme:  

- harmonizácia silami vyšších síl svetla a Božej lásky - uzdravenie tela a duše energiou lásky, osobne aj na diaľku, osobne - príspevok 25 €/h, na diaľku - príspevok 7 €/jedno poslanie

- odstraňovanie blokov kvantovou terapiou - otvorenie liečivej sily srdca a jej využitie pre seba  a iných, osobne - príspevok 25 €/h, na diaľku - príspevok 7 €/jedno poslanie

- terapia čajmi a tinktúrami namiešanými  podľa Vašich potrieb, masážne oleje, elixíry, likéry...

- organizovanie modlitebných stretnutí - silou spoločnej motlitby prosíme za zámer skupiny

- poradenská činnosť v oblasti kvality života a zdravia - besedy, prednášky, meditácie

 

 

  O Z N A M Y

   

Elektronická verzia knihy - Anjel mi pošepol nápíš to. 

         Je možné si zakúpiť elektronickú verziu našej knihy vo formáte pdf. pod názvom - Anjel mi pošepol, napíš to. Bližšie informácie o obsahu knihy sú uvedené v hlavnom menu v časti - Kniha od vyšších síl svetla a božej lásky. Cena knihy je 9,90 €. Ďakujeme. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom. Po uhradení sumy na účet číslo 

IBAN: SK08 1100 0000 0026 1771 8505  v Tatrabanke, v poznámke pre príjemcu uveďte Vaše meno a priezvisko, Vám bude zaslaná naša kniha.

Elektronický kurz oslobodenia a uzdravenia

       Je dôležité vedieť, že máme telo, ducha a dušu. Svojim telom môžeme materiálne ohmatávať a poznávať. Dušou – psyché – môžeme poznávať rastliny, ľudí a všetko na svete. Je to systém našich nazbieraných skúseností. Duchom môžeme nazerať na Boha. Boh je duch, ale aj my sme pri svojom vzniku dostali ducha. Pri krste sme dostali aj Ducha svätého, teda máme telefón k Bohu. Modliť sa vždy znamená najprv nazerať na Boha a potom hovoriť zo srdca. Počas kurzu máme možnosť nadviazať "telefonické" spojenie s našim Nebeským Otcom, používať rôzne duchovné tabletky pre oslobodenie a uzdravenie nášho ducha.

          Kurz pozostáva zo 7 častí, ktoré budú po uhradení ceny 17,- € na hore uvedený účet postupne zasielané záujemcovi e-mailom. Po preštudovaní každej časti,  je možné položiť jednú otázku k danej téme.

 

Beseda s Tatianou a Jurajom

 Téma: Programovanie vody

Termín:  10. decembra 2018, v pondelok o 17,30 h

Miesto: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch, Bernolákova 1652, 2. poschodie /bývalý kataster/.

Doneste si so sebou, prosím, radosť a chuť meniť svoj život a nepriamo i život tých, ktorých stretávate. 

Viac info

Prihlasenie

Príspevok: 7 €

 

 

Prednáška s praktickou úkážkou

Téma: Nadobudnutie svojej vnútornej sily

 

Termín:  bude uvedený neskôr

Miesto: bude uvedené neskôr

Doneste si so sebou, prosím, radosť a chuť meniť svoj život a nepriamo i život tých, ktorých stretávate. 

Viac info

Prihlasenie

Príspevok: Dobrovoľný

 
 

 Kurz Otvorené srdce a otvorená myseľ I.

 

 

Termín:  bude uvedené neskôr

 

Miesto: bude uvedené neskôr

Viac info

Prihlasenie

Príspevok: dohodou € /v príspevku kurzu je kurzovné, e-skripta, pitný režim + podpora po kurze prostredníctvom e-mailu/.

 
 

Kurz Otvorené srdce a otvorená myseľ II.

 

Termín:  bude uvedený neskôr

 

Miesto:  bude uvedený neskôr

Viac info

Prihlasenie

Príspevok: dohodou € /v príspevku kurzu je kurzovné, e-skripta, pitný režim + podpora po kurze prostredníctvom e-mailu/.

 
 

 

 

Zaujalo nás:

BOŽIA PRÍRUČKA – Ako zvíťaziť nad strachom

Arkadiusz Lodziewski

Dovolili sme si citovať z uvedenej knižočky - Str. 61 bod 42. ŠTASTIE.

          Božia logika, tvojho šťastia:  “Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte, chcete to využiť na svoje náruživosti“ /Jak 4, 2-3/. Ak teda chceš byť zdravý, modlí sa za chorých. Keď chceš, aby ťa v nemocnici navštívili, navštevuj iných. Očakávaš pomoc, sám pomáhaj. Chceš mať peniaze, podeľ sa s tými, ktoré máš. Chceš mať jedlo, rozdeľ sa s tými, čo ho nemajú. Chceš dostávať lásku, preukazuj ju všetkým navôkol. Nechceš, aby ťa súdili, nesúď iných. Chceš pre seba Božie milosrdenstvo, buď milosrdný voči ľuďom.  Chceš, aby ti Boh odpustil hriechy, odpúšťaj hriechy iným. Nechceš byť sám navštív osamelých. Chceš mať lepší život, buď lepší. „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z tých mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ /Mt 25, 40/ „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci“ /Mt 7, 12/. „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ /Mt 7, 1 – 2/ „Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať pokušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život“ /Ga 6, 8/.

 

 

Vkladaním lásky do toho, čo robíme pre druhých, prinášame všetkým, ktorí sa našej práce alebo produktu dotknú, čistú tvorivú energiu a inšpirujeme ich k ich vlastnému, lepšiemu, tvorivému začiatku.

Niekedy život plynie ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj. Nech Vaše kroky stále sprevádza Boh otec všemohúci, nech Vám jeho svetlo stále na cestu svieti. 

S láskou, Tatiana a a Juraj