"Život plynie tu a teraz. Nie včera či zajtra. Teraz, v tejto chvíli."

Lorna Byrne

Viete nás najť na Facebooku

          Milí návštevníci našej webovej stránky, to, že ste sem zavítali znamená, že máme niečo spoločné. Každý má svoju životnú cestu, počas ktorej potrebuje povzbudenie, iný vhľad alebo pomoc, i keď kráčať po nej musí sám. Tu je uvedených niekoľko spôsobov, ktorými pracujeme:  

 

- terapia čajmi a tinktúrami namiešanými  podľa Vašich potrieb, masážne oleje, elixíry, likéry...,

- organizovanie modlitebných stretnutí - silou spoločnej motlitby prosíme za zámer skupiny,

- poradenská činnosť v oblasti kvality života a zdravia - besedy, prednášky, semináre, workshopy.

  O Z N A M Y

   

KRESŤANSKÝ KOUČING

 

 

ČO je kresťanský koučing ?

Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť priamo na psychológa. Často postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru sprevádzať klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení. Kresťanský koučing je premieňajúci, transformujúci rozhovor, ktorý vychádza z poznania, že všetci sme nástrojom v Božích rukách a najdôležitejšie miesto má Boh. Koučing a kresťanstvo sa nevylučujú, naopak koučovacie princípy a kresťanské presvedčenie sú v zhode.

Prečo kresťanský koučing ?

Lebo chceme riešiť svoju životnú situáciu, pohnúť sa z miesta, rozhodnúť sa…v súlade s našou vierou. Koučing využíva schopnosť človeka nahliadnuť do svojho vnútra vďaka otázkam „zvonka“ takým spôsobom, akým to sám od seba väčšinou nie je schopný urobiť. Všetky odpovede aj riešenia našich situácií máme v sebe, niekedy veľmi hlboko a kresťanský koučing nám pomôže sa ku nim dostať.

AKO prebieha kresťanský koučing ?

Keď si vyberiete „svojho“ kresťanského kouča, kontaktujete ho mailom alebo telefonicky. Kresťanský koučing je rozhovor formou otázok a odpovedí. Kouč pomáha koučovanému objaviť v sebe pre neho tie najlepšie odpovede. Na rozdiel od svetského koučingu veríme v uzdravujúcu silu Ducha Svätého.

KDE  prebieha kresťanský koučing ?

Rozhovor prebieha na vzájomne dohodnutom pokojnom mieste a čase. Najčastejšie sa realizuje cez SKYPE. Obvyklá dĺžka koučovacieho rozhovoru je do 60 min.

KEDY kresťanský koučing ?  Napr.:

  • keď sa chcete pohnúť z bodu A do bodu B a neviete AKO
  • keď sa potrebujeme pohnúť z miesta a neviete ani KDE ani AKO
  • keď sa chcete správne rozhodnúť
  • keď hľadáte odpoveď na dôležitú otázku
  • keď si potrebujete upratať vo svojom vnútri, …
 

Kresťanský koučing môžu využiť  jednotlivci v rôznom veku, manželia, snúbenci, mladí ľudia v rôznych životných situáciách. Som úspešný absolvent 4-mesačného certifikovaného výcviku Kresťanský kouč, ktorý realizuje Poradenské centrum pre rodiny – Family Garden v Bratislave https://www.familygarden.sk/. Ak vás téma kresťanského koučingu zaujala, máte otázky k téme, alebo máte záujem o prvú konzultáciu konkrétnej situácie – s dôverou sa obráťte na niektorého z nás.Na vaše otázky radi zodpovieme. Môžete si vybrať ktoréhokoľvek kresťanského kouča na www.krestanskykouc.sk. Tí, ktorí ma poznáte, alebo tí, ktorí má chcete spoznať, môžete si vybrať aj mňa Juraja.  SKYPE Meno - Juraj Velký, e-mail :  krestanskykouc64@gmail.com

 

 

Workshop 

 Téma: Zrkadlo 3

Termín:  17. júna 2019, v pondelok o 18,00 h

Miesto: Stretneme sa pred vchodom do Základnej školy na Škultetýho ulici.

Doneste si so sebou, prosím, radosť a chuť meniť svoj život a nepriamo i život tých, ktorých stretávate. 

Viac info

Prihlasenie

Príspevok: 7 €

 

 Zaujalo nás:

BOŽIA PRÍRUČKA – Ako zvíťaziť nad strachom

Arkadiusz Lodziewski

Dovolili sme si citovať z uvedenej knižočky - Str. 61 bod 42. ŠTASTIE.

          Božia logika, tvojho šťastia:  “Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte, chcete to využiť na svoje náruživosti“ /Jak 4, 2-3/. Ak teda chceš byť zdravý, modlí sa za chorých. Keď chceš, aby ťa v nemocnici navštívili, navštevuj iných. Očakávaš pomoc, sám pomáhaj. Chceš mať peniaze, podeľ sa s tými, ktoré máš. Chceš mať jedlo, rozdeľ sa s tými, čo ho nemajú. Chceš dostávať lásku, preukazuj ju všetkým navôkol. Nechceš, aby ťa súdili, nesúď iných. Chceš pre seba Božie milosrdenstvo, buď milosrdný voči ľuďom.  Chceš, aby ti Boh odpustil hriechy, odpúšťaj hriechy iným. Nechceš byť sám navštív osamelých. Chceš mať lepší život, buď lepší. „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z tých mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ /Mt 25, 40/ „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci“ /Mt 7, 12/. „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ /Mt 7, 1 – 2/ „Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať pokušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život“ /Ga 6, 8/.

 

 

Vkladaním lásky do toho, čo robíme pre druhých, prinášame všetkým, ktorí sa našej práce alebo produktu dotknú, čistú tvorivú energiu a inšpirujeme ich k ich vlastnému, lepšiemu, tvorivému začiatku.

Niekedy život plynie ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj. Nech Vaše kroky stále sprevádza Boh otec všemohúci, nech Vám jeho svetlo stále na cestu svieti. 

S láskou, Autor