Modlitby od Agátky

Modlitby od Agatky – 17. 2. 2016 za slovenský národ

1.

Bože mocný a spravodlivý. Zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami a odvráť prosíme ťa hroznu vojnu a biedu od nášho národa slovenského a uchovaj nám naše životy. Budeme ťa naveky milovať a chváliť Tvoje Meno, lebo si Svätý a dobrotivý Boh a Spasiteľ i Duch Svätý až na veky. Amen.

2.

Večný Bože a Otče našich otcov. Prosíme Ťa, zachovaj náš národ slovenský a ochraňuj nás pred tými, čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od teba.

Prosíme Ťa, zachovaj náš národ slovenský a ochraňuj ho pred tými, čo nenávidia kríž a vieru našu. Pane Bože náš, odožeň zlé mraky, ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou, ktorá v ich srdciach horí proti krížu i nám.

Ďakujeme Ti Bože, za Tvoju lásku a ochranu, ktorú drží Tvoja svätá ruka nad nami. Ďakujeme Tebe, Otče večný, za dar Matky Sedembolestnej, ktorá nás kryje pod materinský plášť, aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou, hladom  a nepriateľmi našej viery. Amen.

3.

Modlitba na ochranu pred vírusom, ktorý sa šíri dotykovým mobilom: /toľkokrát za sebou, koľko to citiš/

Otče náš nebeský, skrze Krista nášho Pána pokorne a vrúcne prosím o odstránenie vírusu podľa tvojej svätej vôle. Ďakujem ti Pane, Bože môj. Amen.

 

Modlitby od Agatky – 18. 5. 2016

 

Pozdrav Ťa Boh Mária, dcéra Boha Otca,

pozdrav Ťa Boh Mária, matka Boha Syna,

pozdrav Ťa Boh Mária, nevesta Ducha Svätého.

Ó Mária, pozdravujem Ťa 33 tisíc krát,

tak ako Ťa pozdravil svätý archanjel Gabriel,

čo rozradostilo tvoje i moje srdce,

že ti tento archanjel priniesol takýto pozdrav:

Zdravas Mária.

 

Keď túto modlitbu 3x poviem, mám 9 ružencov.

Je to v súlade s Božou vôľou. Najlepšie je modliť sa

medzi 21 a 22 h. Môžem zavolať duše z očistca,

ktoré sa chcú modliť, prípadne pozvať aj anjelov.

 
 

Agatka 25.10.2017

Ľútosť za svoje hriechy  doporučená     Nebeskou    Matkou, Pannou Máriou

Pane Ježišu, prosím Ťa,    odpusť mi každú sekundu môjho života, keď som v nej zhrešil(a) a urazil(a) Boha Otca Nebeského. Hlboko ľutujem všetky svoje hriechy i tie,   ktoré som nikdy pri spovedi nepovedal(a), alebo som si        na ne nespomenul(a).                    Otče, odpusť mi pre Krv Kristovu!

 


Poďakovanie po sv. príjímaní

Vitaj , ó Ježišu, môj Božský hosť z neba, ktorý prišiel ku mne pod spôsobom chleba. Moje srdce teraz je tvojím svätým chrámom, dávam ti ho celé, len ty buď v ňom kráľom. Klaniam sa ti Kriste, ako k Bohu svojmu, hoc ti aj nevládzem dať úctu dôstojnú. Preto vrúcne vzývam Vás anjelské zbory, nech sa spolu s Vami môj duch jemu korí. Z vďačnosti čo ti dám Ježišu môj drahý? Veď s tebou v duši mám všetky božské dary. Prijmi zlato lásky, čo z teba pramení, kadidlo zbožnosti, myrhu utrpení. Prosby najmä dvoje k tebe Ježiš mám, v milosti nech žijem a v nej šťastne skonám. Ty mi buď v myšlienkach , v rečiach a v skutkoch mojich, bys ma raz zaradil medzi svätých svojich. Amen.