Tu sa nachádzaju všetky plánované akcie

Beseda s Tatianou a Jurajom

 Téma: Programovanie vody

Termín:  v pondelok, 10. 12. 2018 od 17,30 h 

Miesto: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch, Bernolákova 1652, 2. poschodie /bývalý kataster/.

 

       Na začiatku budeme zdielať, aké sme mali pocity po uskutočnení domácej úlohy - tvorenie vybranou technikou s použitím zámeru. Potom si povieme niečo o dôležitosti vody a naučíme sa ju programovať. 

      Povedieme Vás cestou, ktorá vedie k sebe a nakoniec k láske. Lebo takéto zážitky dokáže sprostredkovať iba bezpodmienečná Láska, ktorou je náš Stvoriteľ. Počas stretnutia si nájdeme čas na odpovedanie Vašich prípadných otázok.

         Prihlasenie

Príspevok: 7 €

 

Prednáška s praktickou úkážkou

 

Téma: Nadobudnutie svojej vnútornej sily

 

Termín: bude uvedené neskôr

Miesto: bude uvedené neskôr

        Niekedy máme pocit, ako by sme nemali žiadnu silu, pritom sme dnes pracovali omnoho menej ako iné dni. Prečo to tak je? Kde sa stratila naša sila? Ako sa z tohto dostať? Na tieto, ale aj mnohé iné otázky dostanete odpoveď na našej prednáške. Prednáška je určená pre široký okruh osôb, bez rozdielu vzdelania, národnosti, náboženského vyznania a pod. Pre tých, čo veria v Boha, vychádza z Božích zákonov, pre tých to veria pôsobeniu kvantového poľa vychádza zo základov kvantovej fyziky, pre tých čo veria v existenciu anjelov, archanjelov, vychádza z pôsobenia Vyšších svetla a Božej láske. Nie je dôležité, v čo i v koho dnes veríme, ale dôležité je či naše myšlienky, slová a činy vychádzajú z lásky a nakoniec sa samy stávame láskou. Všetkých vás srdečne pozývame a veríme, že prežijeme spolu chvíle plné pokoja, porozumenia a lásky.

 

             Doneste si so sebou, prosím,  radosť a chuť meniť svoj život a nepriamo  i život tých, ktorých stretávate. 

Prihlasenie

Príspevok: Dobrovoľný

 

 Kurz Otvorené srdce a otvorená myseľ I.

 

Termín: bude uvedené neskôr

Miesto: bude uvedené neskôr

         Hmote vládne myseľ. Ešte ďaleko väčšiu silu a dosah než samotná myseľ má myseľ prepojená so srdcom. Sami môžeme ovplyvňovať náš život a našu realitu. Sily vesmíru /Vyššie sily svetla a Božej lásky/ nás pri tom nikdy nesúdia ani nekritizujú. Prijímajú nás takých, akí sme. Akú vibráciu prostredníctvom emócie vyšleme, taká sa nám vráti, tak si tvoríme svoj osud. Nedá sa netvoriť, tvoríme stále. Len mnohí zatiaľ tvoríme nevedome, ale zameraním svojej pozornosti sa staneme vedome tvorivými.

       Nie je našou prácou zapaľovať Svetlo v srdci niekoho iného. Je to na nich, ak to tak urobia. Môžeme ponúknuť iskru, môžeme ísť príkladom, ale v žiadnom prípade nie sme zodpovední za prebudenie niekoho iného.Toto je dôležité zdôrazniť hlavne v súvislosti s vašou pokrvnou rodinou.

       Nerobme to náročnejšie, ako to je. Duchovná Cesta je jednoduchá Cesta. Je to o Láske k sebe a vnútornej jasnosti. Nevyžaduje žiadne zvláštne poznanie, ani žiadné zvláštne rituály, pravidlá a metódy. Všetky veci, ktoré potrebujeme pre Náš duchovný rast sú v Nás. Treba iba nájsť pre každého človeka konkrétny jedinečný spôsob, ako ich aktivovať.

       Kurz bude prebiehať formou zažitkového cvičeni, na ktorých si prakticky prevedieme: 

- ako funguje kvantové pole,

- základné formy materializácie, 

- ako vstúpiť do svojho srdca a sídla ľudskej duše, 

- materializácia metódou 2 bodov,

 - naučíme sa vedome stanoviť pozitívny zámer, 

- naučíme sa pracovať s energiami na diaľku, 

- harmonizácia vody, 

- úprava energetických blokov v byte, dome a pod. 

          Kde využijeme praktické skúsenosti z kurzu: 

- osobné zdravie i zdravie svojich blízkych, 

- vzťahy v rodine, na pracovisku a pod., 

- zmena prostredia v ktorom žijeme atď. 

 

Prihlasenie

Príspevok: dohodou € /v príspevku kurzu je kurzovné, e-skripta, pitný režim + podpora po kurze prostredníctvom e-mailu/.

 

Ďakujeme. S láskou a úctou - tatiana a juraj.

 

Kurz Otvorené srdce a otvorená myseľ II.

 

 

Termín: bude uvedené neskôr

Miesto: bude uvedené neskôr

          Oblasť emócií je životne dôležitá oblasť vo Vašom raste smerom k slobode a celistvosti. VY ste duchovné bytosti. Prichádzate z roviny reality, kde vám hustota a hrubosť pozemskej reality boli neznáme. Vyrovnať sa s tým bolo ťažké.

          Počas mnohých životov ste sa snažili prejaviť Vašu kozmickú energiu tu na Zemi. A v tomto prejave, v privádzaní  vašej energie na Zem, bolo vytvorených mnoho hlbokých tráum. Emocionálne telo, ktoré VY všetci máte, je posiate ranami a traumami.          

        Každý, kto kráča po Ceste vnútorného rastu pozná dôležitosť emócií: že by ste ich nemali potláčať, že by ste sa s nimi nejakým spôsobom mali vysporiadať, že ich nakoniec musíte opustiť. Ale ako to všetko funguje už nie je vždy také jasné.

          Najprv chcem rozlíšiť medzi emóciami a pocitmi. Nejde mi tu o konkrétne termíny a označenia a môžete to nazývať rôznymi menami, ale chcem rozlíšiť medzi emóciami v zmysle energií, ktoré sú v podstate vyjadrením nepochopenia a pocitmi alebo energiami, ktoré sú druhom vyššieho pochopenia.

          Pocity sú vaši učitelia, kým emócie sú vaše deti. Emócie sú energie, ktoré majú jasný prejav vo fyzickom tele. Emócie sú reakcie na veci, ktoré nie celkom chápete. Zvážte čo sa stane, keď vás prepadne záchvat zúrivosti. Napríklad niekto ublíži neočakávane vašim citom a VY cítite ako sa stávate nahnevaní. Toto môžete veľmi jasne cítiť vo svojom tele, na určitých miestach cítite ako sa energia stáva napätou. Toto fyzické pnutie alebo napätie, ktoré nasleduje energetický šok ukazuje, že niečomu nerozumiete. Prichádza k vám energia, o ktorej si myslíte že je neoprávnená. Pocit, že je s vami nakladané nespravodlivo, v skratke ne-pochopenie je energetický výbuch a uvoľnenie.

          Keď sa toto stane, ste konfrontovaní z nasledujúcou voľbou: čo spravím s touto emóciou? Idem na nej založiť svoje vlastné správanie? Idem ju použiť ako palivo pre moje reakcie na druhých ľudí alebo nechám svoje emócie byť a založím svoje činy na niečom inom?

       Kurz bude prebiehať formou zažitkového cvičeni, na ktorých si prakticky prevedieme: 

- ako vznikajú negatívne programy a následne negatívne bloky,

- čo je strach a aké sú jeho základné formy, 

- ako tranformovať podvedomý program strachu,

- vytiahnutie myšlienkového vzorca z podvedomia, 

- vyčistenie svojich vlastných negatívnych programov,,

 - riešenie vzťahu s matkou a otcom,  

- pravidelné prevádzanie psychohygieny na konci dňa a pod.

          Kde využijeme praktické skúsenosti z kurzu: 

- osobné zdravie i zdravie svojich blízkych, 

- vzťahy v rodine, na pracovisku a pod., 

- zmena prostredia v ktorom žijeme atď. 

 

Prihlasenie

Príspevok: dohodou € /v príspevku kurzu je kurzovné, e-skripta, pitný režim + podpora po kurze prostredníctvom e-mailu/.

Podmienka kurzu: Na kurz sa môže prihlásiť iba absolvent Kurzu Otvorené srdce a otvorená myseľ I.

 

Ďakujeme. S láskou a úctou - tatiana a juraj.