Niečo o nás

 

    Sme manželský pár, milujeme jeden druhého, máme sa v úcte a učíme sa navzájom rešpektovať. Spája nás láska k Bohu, ktorý nás stvoril, vedie nás a bez neho by náš život bol prázdny. Odovzdanie našich životov do Božích rúk nás doviedlo k poznaniu, že ľudské problémy, či už duševné, alebo fyzické, vždy súvisia s láskou k sebe a k Životu. Na našej spoločnej ceste sa učíme cez naše životné skúsenosti a s Božou pomocou odovzdávať túto lásku tým, ktorí nás o to požiadajú.

     Pomáhame ľudom s ich problémami, ktoré sa dotýkajú ich fyzického  tela i duše spôsobom uvedeným na našej úvodnej stránke. Mojou veľkou záľubou, do ktorej dávam všetku svoju lásku, sú bylinky a ich spracovanie. Bylinky pestujem doma, alebo ich chodim zbierať do lesa.

S pokojom - Autor