Kurz bezčasovej existencie

          Tí, ktorí ste absolvovali Kurz pre pracovníkov svetla môžete mať dojem, že sa vyvíjame v čase od bodu A do bodu B, od temnoty ku svetlu. Ale čo na to hovorí naše skutočné Ja, tá pravá božská iskra v nás? Kde sa prelína náš Pozemský čas s Večnosťou? Existuje čas aj vo večnosti? Kto vlastne sleduje náš vývoj? Ako súvisí dualita, ktorú každý deň na pozemskej ceste zažívame s časom? Aj odpovede na mnohé iné otázky nájdete v tomto kurze.

           E-kurz  bude prebiehať 2 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 18,- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.