Kurz - Buďte radostní tu i tam

           Ak prechádzame jednotlilvé skúšky na pozemskej ceste s radosťou a pokorou, tak je náš život na našej krásnej modrej planéte Zem šťastnejší? Prečo sa i v dnešnej dobe niektorí ľudia usmievajú a niektorým sa to nedarí? Oplatí sa byť radostní, pokojní a plní lásky už počas pozemského života? Na tieto otázky a mnohé iné vám odpovie tento kurz. Súčasne vám môže napomôcť potochopiť cestu duchovných bytostí s ľudskými skúsenosťami.  Tento kurz je vlastne schanellingom pozemskej matky nášho učiteľa, ktorá ako matka preciťoval všetko to, čo zažívajú aj súčasné matky ba mnohé veci pre ňu boli omnoho náročnejšie, ako majú dnešné matky.

           E-kurz  bude prebiehať 2 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou  e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 17,- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.