Kurz - Deti v Novom veku

      Deti sú naša budúcnosť, to je právda odveká. Dajme si ruku na srdiečko a odpovedzme úprimne. Ako si rozumieme s našimi deťmi? Prečo sú teraz deti také aké sú a nie také, akí sme boli my ich rodičia.  Tento kurz vám môže napomôcť pochopiť, prečo je to tak, prečo sú iné ako my, veď sú to naše deti.  Tento kurz vám môže napomôcť ešte viac aktivizovať liečivé vzťahy k našim aj k iným deťom a tak prežiť život v harmonií a pokoji. Tento kurz je vlastne schanellingom nášho učiteľa, ktorý chodil po tejto Zemi ako človek a preciťoval všetko to, čo zažívame aj my.

      E-kurz  bude prebiehať 2 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 21- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.