Kurz - Duch Svätý v tvojom živote

          V teoretickej rovine všetci, ktorí veria vo Sveto, v Lásku, v Boha vedia, že pôsobí na nás v troch osobách, ale pritom jeden jediný Boh. Ale ako toto svetlo, túto lásku, ktorá je všade okolo nás, ktorá je nám ponúkaná, uplatniť v praxi pre svoj vlastný rozvoj i pre rozvoj všetkých, ktorí sa rozhodli v tejto hektickej dobe vytvárať realitu na našej krásnej modrej planéte? Môžem žiadať, prosiť o pomoc nielen nášho Nebeského Otca, jeho syna Ježiša, ale i Ducha Svätého? Ako to mám urobiť, aby čo najčastejšie a najlepšie pôsobil v mojom živote? Na tieto a mnohé iné otázky dostanete odpoveď v tomto kurze.

           E-kurz  bude prebiehať 9 týždňov Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 33- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uvaiesť svoje meno a priezvisko.