Kurz pránickeho dýchania

          Aký je v dnešnej dobe potrebný tento kurz, hovorí  o sebe samo dýchanie. Dýchanie je základom ľudského života. Dýchanie je jediná životné dôležitá telesná funkcia, ktorú môžeme ovládať svojom vôľou. Na rozdiel od tlkotu srdca alebo trávenia môžme dych zadržať, zrýchliť alebo prehĺbiť - podľa okolnosti alebo podľa potreby. Dych je krásnym príkladom vesmírneho zákona dávania a prijímania: keď vydýchneme, odovzdáme vzduch - v pľúcach sa uvolni miesto - a môžeme sa znova nadýchnuť a prijať novy vzduch; ten kto sa pokúša zadržať dych, ten ho stratí.

          Tento kurz obsahuje okrem teoretickej časti aj praktické cvičenia dýchania, ktoré napomáhajú, aby sa prána dostavala tam, kde je najviac potrebná. Zaujímavý je aj uhoľ pohľadu na dýchanie našich anjelskych bytostí. Zvládnutie sferického dýchania, ktoré je načrtnuté aj v tomto kurze napomáha harmonizácií jednotlivých energetických centier a odstraňovaniu blokov, ktoré nám bránia žiť plnohodnotný a šťastný na život na našej krásnej modrej planéte Zem.

          E-kurz  bude prebiehať 3 týždne,  krátku teoretickú časť budú striedať praktické časti dýchania. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 33- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.