Kurz - emocie, sexualita, hojnosť, zdravie a duchovnosť

          Vy, ktorí máte dostatok skúsenosti a poznatkov dobre viete, že okrem fyzického tela má aj eterické, emocionálne, mentálne a iné jemnohmotné tela. Ako sa naše prežívané emocie a pocity prejavujú na našom fyzickom či psychickom zdraví? Čo ovplyvňuje zdravie našich jemnohmotných tiel, našu hojnosť /nielen financie/ počas nášho pozemského života? Ako súvisí sexualita so zdravím a hojnosťou?  Hlavne na tieto, ale aj mnohé iné  otázky dostanete odpovede v tomto kurze, ktorý je vlastne schanellingom nášho učiteľa, ktorý chodil po tejto Zemi ako ako Syn človeka a preciťoval všetko to, čo zažívame aj my. Určite dokážete precítiť jeho prítomnosť v každom okamžiku svojho pozemského bytia.

      E-kurz  bude prebiehať 4 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 27- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.