Kurz hermetizmu

Obsahom kurzu je zvládnutie učenia staroegypského mystika a učiteľa Hermesa Trismesgistosa a ich aplikácia v praktickom živote. E-kurz  bude prebiehať 5 týždňov, najskôr krátka teoretická časť, potom praktická časť a zadanie úloh. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 50- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.

Prihlásiť sa môžete e-mailom, prípadne sms správou. S láskou, porozumením a s pocitom poznania sa na vás teší juraj.