Kurz liečenia jadra bolesti

          Každý človek počas pozemského života sa stretáva s bolesťou. Aká je vlastne moc jeho vlastného vedomia? Aká je prapodstata bolesti, ktorú pociťuje počas poemského bytia? Pocižujú túto bolesť aj ľudia, ktorí sa pokladajú za liečiteľov? Aké nástrahy na nich čihajú počas pozemského života? Hlavne na tieto, ale aj mnohé iné  otázky dostanete odpovede v tomto kurze, ktorý je vlastne schanellingom nášho učiteľa, ktorý chodil po tejto Zemi ako človek a preciťoval všetko to, čo zažívame aj my.

      E-kurz  bude prebiehať 5 týždňov Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 31- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.