Kurz - Odovzdanie a kontrola

          Prečo chceme mať všetko pod kontrolou? Čo je zdrojom kontroly v živote človeka? Áno máte pravdu, je to strach. Prečo mu venujeme toľko pozornosti? Pozitívny pojem odovzdávania je ten, ktorý poukazuje na životný štýl, spôsob bytia, v ktorom žijeme svoj život v dôvere, bez potreby kontrolovať ho, nútiť alebo manipulovať ho. Aké sú prekážky na ceste odovzdaniu sa toku pokojného a harmonického života?  Na tieto otázky a mnohé iné vám odpovie tento kurz. Súčasne vám môže napomôcť pochopiť a prijať bez pocitu vinu, prečo dnes máte taký život, aký máte a čo s tým urobiť.   Tento kurz je vlastne schanellingom nášho učiteľa, ktorý chodil po tejto Zemi ako človek a preciťoval všetko to, čo zažívame aj my.

      E-kurz  bude prebiehať 3 týždne. Komunikacia budeah prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 21- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.