Kurz - opustenie rodiny a energia

     Prečo človek počas ľudského života opúšťa svoju pokrvnú rodinu a ide svojou cestou? Ako napomôcť vyriešeniu rodinnej karmy? Prečo je dôležité, aby mužská a ženská energia boli počas celého ľudského života v harmonii? Na tieto a mnohé iné otázky dostanete odpovede v tomto kurze. Poslaním každého človeka na pozemskej púti nie je niekoho zmeniť, ale prebudiť sám seba a isť po ceste, ktorú sme si sami vybrali. Spôsob a prostriedky, ktoré pritom používame si každý určuje sám. Medzi hlavné nástroje, ktoré nám boli dané na tejto ceste sú naše myšlienky, slová a činy. Hlavne na tieto, ale aj mnohé iné  otázky dostanete odpovede v tomto kurze, ktorý je vlastne schanellingom nášho učiteľa, ktorý chodil po tejto Zemi ako človek a preciťoval všetko to, čo zažívame aj my.

      E-kurz  bude prebiehať 3 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 21- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.