Kurz oslobodenia a uzdravenia

          Kto žijúci na našej krásnej modrej planéte Zem by si neželal prežiť život v zdraví, harmonií, oslobodený od všetkých blokov, ktoré mu nedovoľujú plne prežiť svoj vlastný život? Poznám iba jedného jediného liečiteľa, učiteľa, priateľa i nášho Pána zároveň, ktorý nás môže oslobodiť a uzdraviť - áno je to Ježiš Kristus. V tomto kurze nájdete jeden o spôsobov, ako sa priblížiť k úplnému zdraviu cez modlitbu a mnohé iné duchovné tabletky.

           E-kurz  bude prebiehať 7 týždňov Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 39- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.