Kurz pre pracovníkov svetla

          Pracovníci svetla, sú duchovné bytosti s ľudskými skúsenosťami, ktoré sú často  priťahovaní k duchovnosti a nejakému druhu terapeutickej práce. Kvôli svojmu hlboko pociťovanému poslaniu, sa Pracovníci Svetla často cítia odlišní od iných ľudí. Tým, že na svojej ceste prichádzajú do styku s rôznymi druhmi prekážok, ich život podnecuje, aby si našli svoju vlastnú jedinečnú cestu. Pracovníci Svetla sú takmer vždy osamelí jednotlivci, ktorí nezapadajú do pevných spoločenských štruktúr.

          Tento kurz obsahuje historické korene a psychologické aspekty pracovníkov svetla. vývoj života a vedomia na našej modrej planéte Zem. Aké boli galaktické vplyvy na ľudstvo a našu planétu Zem? Prečo sa pracovníci svetla stále vteľujú na planéte Zem? Akú úlohu zohráva Kristová energia na ľudstvo? A mnohé iné odpovede nájdete v tomto kurze.

          E-kurz  bude prebiehať 5 týždňov. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 39- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.