Kurz priťahovania zázrakov I

          Obsahom kurzu je, aby sme dovolili Božej iskre, ktorú máme každý v sebe, aby sa riadne rozhorela a aby sme si svojimi darmi, ktoré sme dostali od prozretelnosti pritiahli všetko to, po čom v hĺbke svojej duše i srdca túžime. Ide o to v určitých krokoch si uvedomiť, čo vlastne chceme, za čo sme v živote vďační a krátky testom zistiť, ako na tom sme. Trúfnite si na niečo, čo stojí za to, čo dokážete, veď na to máte.

A keďže to  funguje chcem, aby ste to poznali a hlavne realizovali v praxi.

          E-kurz  bude prebiehať 3 týždne, najskôr krátka teoretická časť, potom praktická časť a zadanie úloh. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 35- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.

          Prihlásiť sa môžete e-mailom, prípadne sms správou. S láskou, porozumením a s pocitom poznania sa na vás teší juraj.