Kurz priťahovania zázrakov II

            Tento kurz nadväzuje na predchádzajúci Kurz priťahovania zázrakov I.  Ide o to v ďalších  krokoch si uvedomiť a prakticky očistiť samého seba, napr. od obmedzujúcich presvedčení, vizualizovať si svoj cieľ získaním pocitu úspechu v prítomnom okamžiku, a napokon nechať veci plynúť a tak zistiť, čo vám momentálne prekáža na vašej ceste a premeniť to na niečo príjemné.

A keďže to  funguje chcem, aby ste to poznali a hlavne realizovali v praxi.

          E-kurz  bude prebiehať 3 týždne, najskôr krátka teoretická časť, potom praktická časť a zadanie úloh. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 35- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.

          Prihlásiť sa môžete e-mailom, prípadne sms správou. S láskou, porozumením a s pocitom poznania sa na vás teší juraj.