Kurz tranformácie vedomia

          Obrovské množstvo informácií máme uložené vo svojom podvedomí, ale naše vedomie k nim nachádza cestu veľmi ťažko. Prečo to tak je? Prečo sme nespokojní s tým, čo nám ponúka naše vedomie? Dokážeme rozpoznať a potom aj uvoľniť pocity a myšlienky, ktoré sú naše od tých, ktoré k nám prichádzajú? Ako nechať zomrieť staré enegie, ktoré nám už nepomáhajú , ale iba nás brzdia vo vývoji?  Dokážeme prebudiť vedomie založené na srdci, ktoré je motivované láskou a slobodou a tak byť nápomocní aj ostatným uskutočniť ich tranformáciu vedomia? Na tieto a mnohé iné otázky nájdete odpovede v tomto kurze.

           E-kurz  bude prebiehať 5 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 36- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.