Kurz - Vzťahy v Novom veku

        Nový vek začína na úrovni jednotlivca a nie na úrovni vlád, inštitúcií a organizácií. Nový prúd energie sa prejavuje vo vašej vlastnej každodennej existencií. Je to prúd srdca, ktorý vás vyzýva žiť v súlade s jeho jasnosťou a múdrosťou. Tento kurz vám môže napomôcť ešte rýchlejšie rozuzlovať karmické vzťahy, ktoré vás zaťažujú. Tento kurz vám môže napomôcť ešte viac aktivizovať liečivé vzťahy a tak prežiť život v harmonií a pokoji. Tento kurz je vlastne schanellingom nášho učiteľa, ktorý chodil po tejto Zemi ako človek a preciťoval všetko to, čo zažívame aj my.

      E-kurz  bude prebiehať 3 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 25- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.