Kurz - Život našich detí

          Kolobehom ľudského bytia je aj výchova novej generácie, výchova našich detí. Aké sú dnešné deti, sú také ako sme boli my alebo sú iné? Prečo máme niekedy pocit, že svojim vlastným deťom a nehovoriac už o vnúčatkach, často nerozmieme?   Na tieto otázky a mnohé iné vám odpovie tento kurz. Súčasne vám môže napomôcť potochopiť kolobeh ľudskej existencie.  Tento kurz je vlastne schanellingom pozemskej matky nášho učiteľa, ktorá ako matka preciťoval všetko to, čo zažívajú aj súčasné matky ba mnohé veci pre ňu boli omnoho náročnejšie, ako majú dnešné matky.

           E-kurz  bude prebiehať 2 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 17,- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.