Kurz - Napojenie na prúd života, prúd bytia

           Je nutné v živote vždy o niečo bojovať? Alebo je možné v živote plávať po prúde a byť v prúde bytia? Ako sa môžeme napojiť na naše vnútorné dieťa a tak nasledovať prúd života? V čom spočíva podstata našej tvorivosti tu na planéte Zem? Akú úlohu tu zohravajú mužské a ženské energie, ktoré obsahuje každá ľudská duša?  Na tieto otázky a mnohé iné vám odpovie tento kurz. Súčasne vám môže napomôcť pochopiť a prijať bez pocitu vinu, prečo dnes máte taký život, aký máte a čo s tým urobiť.   Tento kurz je vlastne schanellingom nášho učiteľa, ktorý chodil po tejto Zemi ako človek a preciťoval všetko to, čo zažívame aj my.

           E-kurz  bude prebiehať 3 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 23,- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.