Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili stretnutia v júli 2011 na Duchonke. Bolo nám s Vami úžasné, veľmi ťažko sa hľadajú slová, ako to vyjadriť. Veríme, že sa čoskoro uvidíme na ďalších plánovaných stretnutiach.