Rozhovory s Tatianou a Jurajom

Cez komunikáciu s vyššími silami svetla a Božej lásky k sebapoznaniu a sebaliečeniu

Cyklus prednášok, otázok a odpovedení, krátke meditácie, počas ktorých budete pociťovať vplyv energie Vyšších síl svetla a Božej lásky.  Podľa Vašej slobodnej vôle je možné sa zúčastniť celého cyklu,  ale je možné príjsť aj len v určitý týždeň. To záleží na pocitu každého z vás.

Miesto konania:  v Topoľčanoch, alebo v Bratislave, bližšie bude upresnené e-mailom.

Začiatok bude vždy o 17.00 hodin a ukončenie o 18.30 hodín
Príspevok: 5 €.
Plánované termíny:

podľa vašich požiadaviek, bližie upresnenie e-mail, časti Akcia, smsPráca na samom sebe je veľmi náročná, ale hneď na druhý deň ucítite, čo všetko ste zo seba zhodili, v čom bol problém už dlhšiu dobu.  Konečne si budete môcť užiť život so všetkým, čo k tomu patrí. Objavíte v sebe skryté schopnosti a dary. Každý deň sa vám bude zdať, že je život lepší a krajší.
 

Prihlášky:

Ak máte záujem o niektorý z uvedených termínov, môžete sa záväzne prihlásiť e-mailom, alebo telefonicky.

e-mail:juraj6406@azet.sk, alebo mobil 0918 815259, alebo na www.anjelskiposlovia.webnode.sk, v časti Kniha návštev.

Do prihlásky uviesť méno, priezvisko, telefonické spojenie, e-mail.
 

Cieľ stretnutí:

Pri meditáciach a  v následných rozhovoroch sa dostanete ku svojím blokom, ktoré vám zpôsobujú problémy a bolesti a to ako na fyzickom, tak na iných jemnohmotných telách.

Spojíte sa sami se sebou (so svojím vyšším Já),  so svojími anjelmi a sprievodcami.

Plne sa otvoríte intuicií a svojmu vnútornému vedeniu. Pracujete v prúde  liečivých  anjelských energií. Vaše telo to cítí a uzdravuje sa na všetkých úrovniach. A záleží len a len na vás, koľko  si toho odnesiete, ako sa dokážete týmto energiam otvoriť.

Práce na sebe samom  týmto zpôsobom je nenásilná, ale velmi účinná.
Postupne se každý naučí, ako pracovať sám so sebou. Ako sa počúvať, objaví sebalásku a súcit k sebe.

 

Možné témy rozhorov:

- práca s vlastnou bioenergiou,

- prekážky na ceste duchovného rozvoja,

- zvýšovanie úrovne vedomia, ovládaním vlastnej mysle, emocií a tela,

- práca s kartami Doreen Virtue s prepojením na Božské posolstvá,

- práca s kyvadlom a odstraňovanie blokov metódou SRT,

- materializácia a dematerializácia,

- medium, ako forma komunikácie,

- liečivé kamienky a ich využitie v praxi,

- sufijstické energetické cvičenia, cvičenia jogy podľa Raguel Welchovej a pod.


S láskou a úctou sa na vás tešia - tatiana a juraj.