Strážcovia brány

         Kto sú strážcovia brány medzi vecami pozemskými a nebeskými? Akú úlohu zohrávajú Poslovia svetla? Aké sú najzávažnejšie problémy, ktoré im v tom bránia? Prečo je dôležité byť v strede svojho bytia? Na tieto a mnohé iné otázky dostanete odpovede v tomto kurze. Poslaním každého človeka na pozemskej púti nie je niekoho zmeniť, ale prebudiť sám seba a isť po ceste, ktorú sme si sami vybrali. Tento kurz je vlastne schanellingom nášho učiteľa, ktorý chodil po tejto Zemi ako človek a preciťoval všetko to, čo zažívame aj my.

      E-kurz  bude prebiehať 2 týždne. Komunikacia bude prebiehať formou e-mailu, každý účastník kurzu môže po každej kapitole položiť jednu otázku k preberanej problematike a jednu osobnú otázku, na ktoré bude zodpovedáné další týždeň  cez víkend. Príspevok na kurz – 21- €. Za kurz sa platí vopred po prihlásení a upresnení termínu začatia kurzu na účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko.