Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Táto prezentácia by mala napomôcť rozvoju ľudského vedomia. Aby človek splnil to, čo si duša vybrala pred vstupom na pozemskú púť. Doporučujeme formy, ktoré uvádzame neskôr na stránke. Máme záujem dať dokopy zopár dušičiek, ktoré majú podobné zmýšlanie, slovné prejavy i konanie, ukázať im cestu, ktorú si ich duša vybrala, a tak napomôcť ich, ale aj nášmu ďalšiemu rozvoju. Prajeme veľa Božej milosti pri plnení úloh na pozemskej púti.

S láskou a úctou tatiana a juraj.